2. Invandring till Sverige
3. Generös flyktingpolitik
4. Ekonomiskt

2. Invandringen till Sverige

3. Generös flyktingpolitik

4. Ekonomiskt

Lagom är bäst!