En dramatisk ökning på 16 år - för invandrare, men ej för svenskar. Andelarna anges i procent:

Källa: SCB


 LAGOM är bäst! - startsidan