Varifrån?

Invandringen* 1986-98 fördelad på områdena 1. övriga Norden 2. Europa utom Norden 3. andra kontinenter

 SUMMA

1.  115.200

2.  179.100

3.  262.100