Anhöriga

Anhöriginvandringen till Sverige under 20 år:

 1979

 6.800

 1980

 7.800

 1981

 7.900

 1982

 7.100

 1983

 7.200

 1984

 6.600

 1985

 6.900

 1986

 9.700

 1987

 12.400

 1988

 15.100

 1989

 18.000

 1990

 22.200

 1991

 21.200

 1992

 19.700

 1993

 19.800

 1994

 26.000

 1995

 19.700

 1996

1997

1998

 18.800

18.910

21.600

Under 20-årsperioden 1979-98 anhöriginvandrade 270.000 personer till Sverige. Detta ger ett årsgenomsnitt på 13.500.

Som diagram: