Notapparat - kapitel 3

1. Även om Alexandra Pascalidou i Mosaik har utsatt många för ett stålbad.

2. "Invandreriet" utgör här en sammanfattande benämning på flyktingpolitik, invandringspolitik och invandrarpolitik. Det används inte med avsikt att i själva begreppet ska ligga någon värdeladdning.

3. På sistone detta börjat ersättas av ett nytt, men snarlikt begrepp, nämligen "mångfald". Anledningen till detta kan vara dubbel:

Dels har begreppet "mångkulturellt samhälle" blivit alltmer negativt laddat - i takt med att problem i kölvattnet på invandringen gjort sig synliga och kritik börjat framföras, även från ledande opinionsbildare.

Dels har begreppet från början varit missvisande. Vad man egentligen syftat på är ju mångetnicitet.

4. Människosmuggling är dessutom mindre riskfylld än narkotikasmugglingen.

5. Första-asyl-landsprincipen rymmer en lucka. Den medger direkt genomresa av andra länder som undertecknat konventionen. Skyldig att lämna in sin asylansökan i något annat land är man endast om man stannat till där.

6. Tidigare riskerade man att utvisas, om det uppdagades att man tillskansat sig PUT på falska grunder. Nyligen infördes en fyraårsregel, med innebörd att den som redan vistats fyra år eller mer i Sverige inte riskerade utvisning. Genast blev det rusning till myndigheterna, av personer som ville reglera sin rätta identitet.

7. Begreppet "asylant" innefattar här både den som ska söka, den som söker och den som har sökt asyl. Både den som fått bifall och den som nyligen fått avslag på asylbegäran

8. Det är nu aktuellt av avskaffa Utlänningsnämnden, och lägga dess uppgifter på länsrätterna. Våren -98 tycks råda enighet om detta bland riksdagspartierna.

9. Timlönen för en flyktingadvokat ligger på cirka 900 kronor. De avlönas av dem som blir lidande om de lyckas - svenska skattebetalare.

10. Med ordet "flykting" - som massmedia konsekvent väljer att använda - påstår man att myndigheterna fattat ett felaktigt beslut. Personen ifråga skulle ha skyddsbehov, trots att det blivit avslag på asylansökan. Ett neutralare ord i sammanhanget är "asylant".

11. Makt kommer ur mynningen på en TV-kamera...

12. Ur SOU 1993:113: "...det har t ex konstaterats att nära 15 procent av alla asylsökande i Schweiz och Österrike under år 1991 inlämnat ansökningar i båda länderna och att minst 3.000 av 1993 års ansökningar i Tyskland är dubbla (dvs ansökan av samma person behandlas samtidigt i annat europeiskt land)."

13. Motsvarande siffra för vuxna asylsökande från Afrika var 15%.

14. Det kan ju också vara så att det för den svenska medborgaren var på riktigt, men för den önskade PUT var bara "på låtsas". Hursomhelst är det påfallande ofta som sådana äktenskap spricker efter att den tidsgräns gått ut, då en skilsmässa kan ske utan att PUT:et riskeras.

15. Kenneth Sandberg i BgF nr 4/97: "Det var en iranier som, efter avslag från SIV, deltog i demonstrationer i Sverige. Han gick där under en banderoll, riktad mot mullorna i Teheran. Detta filmades, förmodligen av kamrater till honom, och skickades till ambassaden. Utlänningsnämnden blev sedan tvungen att låta honom få PUT och flyktingstatus!"

16. DN den 15/5 och 16/5 -98.

Bland de asylsökande i Norge fanns en person som redan fått PUT i Sverige - han hade dessutom hunnit blivit svensk medborgare.

17. DN, den 25/11 -93.

18. SvD, den 12/7 -98.

19. Sverige har fått kritik från algeriska myndigheter för en alltför släpphänt inställning, för att härbärgera terrorister.

20. Aftonbladet, den 23/9 -92: "Tvä nätter i rad har några av de asylsökande gått bärsärkagång på flyktingförläggningen i Koppom och förstört värden för hundratusentals kronor.

- De gillade inte att bli av med roomservicen och städhjälpen de hade på hotellet, säger förläggningschefen Tapio Palokangas."

21. För medborgare i andra nordiska länder räcker det med 2 år.

22. Enligt en DN-artikel i juni -94 pekar en undersökning på att nära 1/3 av de utlänningar som gifter sig med svenskor begär skilsmässa så fort de två åren har gått. Bland nordafrikaner rörde det sig om mer än hälften.

23. Se vidare FAKTABANKEN!

24. SOU 1995:75: "Tusentals svenska pass anmäls som försvunna eller stulna varje år. Priset på den s.k. svarta marknaden för ett svenskt pass liiger på omkring 1.000 dollar."

25. SvD, den 28/10 -96.