Läsning och skrivning

AMS-skriften "Ura 1998:1":

"Många utomnordiska medborgare har otillräcklig utbildningsbakgrund för att kunna uppfylla de allt högre kraven på arbetsmarknaden. Framförallt gäller det grupper från Asien och Afrika, där andelen med enbart grundskola uppgår till över 50 procent. Vissa grupper av invandrare, t ex från länder med ett annat alfabet än vårt eller med en utbildning som är betydligt mindre omfattande än grundskoleutbildning, behöver även grundläggande undervisning i läsning och skrivning.

Den kommunala skolan måste därför medverka till att konvertera upp utbildningnivån bland utomnordiska medborgare kraftigt. Ett mål kan vara lägst gymnasieskola. Regeringens satsning på vuxenutbildning är ett steg i rätt riktning för att komma till rätta med det problemet, men satsningen måste förstärkas bl.a. när det gäller grundläggande vuxenutbildning."


 LAGOM är bäst! - startsidan