Nettoinvandring:

Invandring minus utvandring

Från övriga Norden

 

In och ut - övriga Norden:

 

  Invandring

  Utvandring

  NETTO

  1986

8.873 

 8.708

 + 165

   1987

 8.855 

 8.068

  + 787

   1988

 11.489 

 8.301

  + 3.188

   1989

 18.951

 9.717 

  + 9.234

   1990

 15.956

 12.494

  + 3.462

   1991

 7.866

 11.583

  - 3.717

   1992

 6.403

 8.966

 - 2.563

   1993

 5.612 

 7.944 

 - 2.332

   1994

 6.701 

 7.042 

 - 341

   1995

 6.894 

 7.288 

 - 394

   1996

6.059 

 7.318 

 - 1.259

   1997

5.628 

 7.031

 - 1.403

   1998

 5.922 

 6.114 

 - 192