Socialbidrag 1994

- totalt och per hushåll

En liten skrift från SIV, "På tal om invandrare" ger olika statistiska uppgifter. Beträffande socialbidrag redovisar man siffror från 1994. Man rör sig med begreppen "svenska hushåll" och "utländska hushåll", där med det senare avses ett hushåll där minst en vuxen är utländsk medborgare.

Av SIV-statistiken framgår att

De utländska hushållen under 1994 utgjorde 30 procent av bidragshushållen.

Av totalt 10,3 miljarder i utbetalade socialbidrag gick 5,2 miljarder till utländska hushåll, dvs drygt 50 procent.

Ett utländskt hushåll fick i genomsnitt ut mer i socialbidrag än svenska hushåll av motsvarande storlek:

 Antal barn

 Svenska hushåll

 Utländska hushåll

 0

 17.702

 34.936

 1

 19.519

 44.905

 2

 19.861

 52.966

 3

 22.056

 54.913

 4 eller fler

 31.251

 70.051

 Samtliga hushåll

 18.569

 41.876

Samma siffror i diagramform:

 

Blå staplar - svenska hushåll, röda staplar - utländska hushåll.


 LAGOM är bäst! - startsidan