Tjänsteproduktion

Sjukvård och tandvård

Service för pensionärer och handikappade

Barnomsorg och insatser för barn

Utbildning

Arbetsmarknadspolitiska insatser

Missbrukarvård

Kriminalvård


Källa: "Ekonomiska effekter av invandring", Jan Ekberg 1994