Förtidspension

Greker, särskilt grekiska kvinnor, ligger i topp beträffande förtidspensionerande. Skillnaderna mot infödda svenskar är anmärkningsvärda. Siffrorna nedan är från 1991, och visar andel i procent i olika åldersklasser som har pension. Källa: SNS-boken "Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring", Lundh/Ohlsson.

 

 Män, 45-59 år

 Män, 60-64 år

 Kvinnor, 45.59 år

 Kvinnor, 60-64 år
 Inrikes födda

 10,7

 60,2

 16,2

 64,7
 Från Grekland

 40,2

 85,1

 69,9

 93,8

Ser vi till utbetalda belopp per pensionär, så blir bilden påfallande likartad. Också här är det greker som ligger i topp. Pensionsbelopp 1991 i tusentals kronor:

 

 Män, 45-59 år

 Män, 60-64 år

 Kvinnor, 45.59 år

 Kvinnor, 60-64 år
 Inrikes födda

 73,4

 97,6

 62,0

 63,7
 Från Grekland

 95,9

 99,2

 97,9

 89,8