Socialbidrag 1993-97

Socialbidragen har ökat kraftigt under 90-talet. På fem år har det skett en ökning skett med 43%. År 1993 uppgick utbetalningarna till 8.700 miljoner kr, år 1997 till 12.400 miljoner.

I diagramform blir det:

I siffror blir det:

 

 Totalt, milj.kr

 Invandrarhushåll

 1993

8.700 

 3.700

 1994

 10.300

 5.200

 1995

 10.800

 5.600

 1996

 11.900

 -

 1997

 12.400

  -

Invandrarhushållens andel av de totala socialbidragsutgifterna ökade från 43% år 1993 till 52% år 1995.

Socialbidragsutgifterna till invandrarhushåll ökade från 1993 till 1995 med över 50%.

Efter 1995 registreras inte längre andelen invandrarhushåll - istället registreras "flyktingar". Som flykting räknas en person bara under en begränsad period.

 


PS: En notis i SvD den 26/2 -97 förtäljer dock om en undersökning av Kommunförbundet. Denna visade att medan den totala ökningen av socialbidragsutgifterna från 1995 till 1996 låg på 10 procent, låg motsvarande ökning för utländska medborgare på 31 procent.

Det skulle betyda att den röda siffran i högra kolumnen för 1996 bör vara cirka 7.300 och att invandrarhushållens andel av de totala socialbidragsutgifterna detta år utgjorde drygt 61%.