Två synsätt

Å ena sidan:

Sverige har nu stor arbetslöshet. Vore lösningen då att "kasta ut" arbetslösa invandrare - och för den delen även arbetslösa svenskar?

Arbetslösheten i Sverige beror naturligtvis inte på att det lever för många människor i vårt land. Människor i allmänhet är inte en ekonomisk belastning för ett samhälle. Avfolkning kan inte vara en lösning på arbetslöshetsproblem.

Även de arbetslösa fyller en viktig funktion som reserver på arbetsmarknaden. Dessutom konsumerar de, och medverkar på så vis till att hålla de ekonomiska hjulen igång.

Å andra sidan:

Det kan inte vara så enkelt, att man blir en tillgång för samhället bara genom att konsumera. I så fall skulle alla bidrag och alla löner kunna höjas.

Och reserv på arbetsmarknaden är man bara om man både kan och vill ta erbjudna arbeten.

Enligt den korrekta retoriken beror arbetslösheten bland invandrare nästan bara på diskriminering. Sådan förekommer uppenbarligen, men det är knappast den huvudsakliga orsaken.

Många invandrare kan överhuvudtaget inte svenska, andra har inte sådana yrkeskunskaper som efterfrågas på svensk arbetsmarknad idag. Åter andra vill överhuvudtaget inte arbeta, de är inställda på att leva på bidrag.

I den del som det handlar om diskriminering så bottnar denna i negativa förväntningar från många arbetsgivare. Varifrån kommer dessa? Är inte detta också en fråga, värd att ställa?

Varför har invandrare blivit en mindre väl sedd kategori på arbetsmarknaden? Ett moment i det sammanhanget är den välmenande, men för arbetsgivarna kostsamma, lagstiftningen om svenskundervisning på betald arbetstid från 70-talet.


 LAGOM är bäst! - startsidan