Hemutrustningslån

Beloppen är enligt följande:

1 person - 15.000 kr

2 personer - 20.000 kr

3 personer - 25.000 kr

4 personer - 30.000 kr

5 personer eller fler - 35.000 kr.

Pengarna är amorteringsfria, dock ej räntefria, under de första två åren. Räntan låg 1998 på 9,3%. Amorteringstiden ligger på 1-15 år. Ingen kreditprövning görs.

Allt enligt Dagens Nyheter den 17/11 -98, som också skriver:

"Statlig starthjälp, så kallade hemutrustningslån, kan bli en skuldfälla för flyktingar. Knappt hälften klarar av att betala sina lån. Hittills har staten betalat ut sammanlagt 1,4 miljard kronor. Bara 350 miljoner har kommit tillbaka. 150 miljoner har efterskänkts på grund av dödsfall, varaktig sjukdom eller handikapp. För resten fortsätter räntan att ticka och skulden att växa.

- Bara i år räknar vi med att närmare 57 procent av låntagarna kommer att få anstånd. Det innebär att de får anstånd med betalningarna men räntan fortsätter löpa och deras skuld växer, säger Jan-Erik Brunnberg, chef för Centrala studiestödsnämndens, CSN, enhet för invandrarstöd som administrerar lånen."

"CSN uppskattar att 95 procent av alla nyanlända flyktingar tar emot lånet. Fram till årsskiftet räknar man med totalt 98.000 lån."

"Lånets syfte är att hjälpa nyanlända flyktingar att bygga upp och utrusta ett hem. Tanken med att göra det till ett lån istället för bidrag var att minska bidragsberoendet och ge en tydlig signal om att flyktingar inte bara har samma rättigheter som andra svenskar utan också samma skyldigheter."


 LAGOM är bäst! - startsidan