Sunt Förnuft

Ur tidningen Sunt Förnuft, nr 5/98:

"När en afrikansk familj flyttar till en ort i Småland uppger kvinnan att hennes make inte är far till de tre barnen. Försäkringskassan har ingen möjlighet att kontrollera sanningshalten i hennes påstående, utan tvingas betala ut bidragsförskott med över 3.500 kronor per månad. Dessutom är familjen berättigad till bostadsbidrag."


 LAGOM är bäst! - startsidan