Afrikaner

Afrikanernas andel av befolkningen i Sverige är 0,5%. Det betyder att 0,5% svarar för 22% medan de 90% som är svenskar svarar för 62%. Relationerna blir 1/44 och 90/62, dvs risken för att en enskild afrikan skulle vara HIV-smittad är drygt 60 gånger högre än att en enskild svensk skulle vara det!

Trenderna är också oroväckande. Afrikanernas andel av befolkningen ökar. Av dem som invandrade till Sverige under 1992 var cirka 15% afrikaner. Av sammanlagt 104 HIV-anmälda personer under det andra kvartalet 1993 var 57 personer från Afrika, dvs över 50%.

Vad som gör dessa siffror så mycket allvarligare är att HIV-positiva afrikaner ofta uppträder ansvarslöst, och för smittan vidare. Av 226 HIV-positiva afrikaner i Stockholms län var, enligt DN den 15/4 -93, så många som 44 föremål för ingripande från smittskyddsläkare, då de inte följt givna förhållningsorder.


 LAGOM är bäst! - startsidan