image
image
image


Somalier


Terrorism i Sverige

Terrorism i Frankrike


Partiledaren som försvann


Regeringsförklaring
från en HUMANITÄR STORMAKT


Kärnvapenfritt Sverige?Valkommentar: GULDLÄGE FÖR S!


Signalrösta!


TRE FILMER OM
FREDRIK REINFELDTS
SOMMARTAL:

Moderatsågning 1 - Syrien

Moderatsågning 2 - Ukraina

Moderatsågning 3 - INVANDRING

Svenskarnas Parti?MedietystnadRasismandets offer, del 1

Rasismandets offer, del 2


Tomtarna i Kärrtorp


Julia Caesar om vårtabloiden:


"... och tabloiden blir ju rena bomben".

Se vidare tabloiderna!

Anmäl dig som utdelare!
Värva även andra!


Föreningen Opinionsbildarna startas nu, hösten 2013.

Vi fokuserar närmast på framställning och spridning av

nya tabloider, närmast "Våga bry dig!".

• A5-foldrar, närmast "Lägg om kursen!"

I den processen kommer det förhoppningsvis att utvecklas grupper lokalt, som kan samordna distributionsarbetet.

En viktig ambition blir att få fram kontaktpersoner inom varje län, varje kommun och varje större stadsdel.

Som namnet anger ska vår förening ägna sig åt folkupplysning, bildningsverksamhet och opinionsbildning.

Opinionsbildarna intresserar sig för samhällsfrågor, är alltså politisk - men partipolitiskt fristående. Föreningen står öppen för envar som delar värdegrunden.

Björn Hammarbäck, ordförande

Jan Milld, sekreterare

Länk: Opinionsbildarna
För ett medborgerligt samtal!

Vårt land står nu inför större ekonomiska, sociala och demokratiska utmaningar än på länge. Detta accentuerar behovet av ett medborgerligt samtal, där många engagerar sig.

Ett sådant samtal har knappast kommit till stånd, och en orsak är uppenbar. Sverige har fått ett samhällsklimat, där risken är påtaglig att den medborgare som yttrar sig blir stämplad, som någon slags ond människa. Istället för att bemöta kritiker i sak svarar det mediala och politiska etablissemanget med etiketter och tillmälen. Detta avskräcker människor från att ge uttryck för sina åsikter, det signalerar att man inte ska bry sig. Kritiker tystas och samtal kommer av sig, innan de ens har börjat.

Inte desto mindre finns behovet av dialog, för att vi ska komma närmare lösningar på de allvarliga problem som vi känner av.

Det måste skapas ett klimat där olika uppfattningar får komma fram och meningsmotståndare möts med en grundläggande respekt. Alla ska få yttra sig, och få prata till punkt. Vi måste lyssna på varandra, och försöka förstå. Därmed inte sagt att någon ska undgå berättigad kritik, men envar har rätt att bli bemött i sak - inte genom tillmälen, kränkningar eller hot. Fakta ska mötas med fakta, argument med argument.

Påståenden ska bedömas efter sin sakliga innebörd, inte efter vem som framför dem eller vilka känslomässiga associationer uppgifter kan ge. Lika litet som meteorologer fördöms när de ger prognoser om dåligt väder, lika litet ska detta drabba medborgare som pekar på problem, och vill diskutera lösningar.

Sverige behöver ett medborgerligt samtal.

 

 

 
Ingrid Björkman


Lena Holfve


Stefan Jacobsson (SvP)


Lasse Wilhelmson

Favoriter i repris:

 

Ett urval av Millt sagt:

BGF-avdelningar
i alfabetisk ordning.image
 
 
image