image
image
image

 


Vår-tabloiden har kommitBlågult problemlandGöteborg visar vägen?Det våras för tabloiden!

Vårtabloiden är nu ytterligare bearbetad, och klar för tryckning.

Resultatet kan du se här.

Är det något som du tycker kan förtjäna att spridas?

Tryckningen ska ske den 14 april och upplagan blir 100.000 exemplar.

Många fler utdelare kommer att behövas, särskilt i de regioner dit pallar ska sändas:
- Stockholm
- Göteborg
- Skåne
- Östergötland
- Värmland
- Västmanland/Dalarna.

Anmäl dig till: jan.milld@telia.com

Ekonomiskt stöd kommer också att behövas för att klara även en andra tabloid, före valet.
Se Opinionsbildarnas webbsida: http://www.opionionsbildarna.info


Rasismandets offer, del 1

Rasismandets offer, del 2


Tomtarna i Kärrtorp


Julia Caesar om vårtabloiden:


"... och tabloiden blir ju rena bomben".

Se vidare tabloiderna!

Anmäl dig som utdelare!
Värva även andra!


Föreningen Opinionsbildarna startas nu, hösten 2013.

Vi fokuserar närmast på framställning och spridning av

nya tabloider, närmast "Våga bry dig!".

• A5-foldrar, närmast "Lägg om kursen!"

I den processen kommer det förhoppningsvis att utvecklas grupper lokalt, som kan samordna distributionsarbetet.

En viktig ambition blir att få fram kontaktpersoner inom varje län, varje kommun och varje större stadsdel.

Som namnet anger ska vår förening ägna sig åt folkupplysning, bildningsverksamhet och opinionsbildning.

Opinionsbildarna intresserar sig för samhällsfrågor, är alltså politisk - men partipolitiskt fristående. Föreningen står öppen för envar som delar värdegrunden.

Björn Hammarbäck, ordförande

Jan Milld, sekreterare

Länk: Opinionsbildarna


Ministerstyre?

Den 26/9 2013 har kulturminister Lena Liljeroth en artikel i "SVT Debatt" med rubriken ”Antidemokratiska tidningar bör inte få statsstöd”.


Av bildtexten framgår att artikeln har sin udd i ett konkret fall för presstödsnämnden: ”Lena Adelsohn Liljeroth (M), inför beslutet om presstöd till högerextrema Nya Tider:”

"Skattemedel ska inte användas för att främja spridningen av åsikter som strider mot demokratins grundläggande värden. Det skriver kultur- och medieminister Lena Adelsohn Liljeroth (M), inför Presstödsnämndens beslut om presstöd till högerextrema Nya tider.”


Agendasättare

Peter Wolodarskis agendasättande har tidigare tagit sig många uttryck. Ett är DN-artiklar som ljuger om invandringens kostnader. Klicka på bilden och läs mer!Spelade papperslös fick billig vård

Dispatch International avslöjar:

"Stockholmaren Axel, 48, gick till vårdcentralen och påstod på klingande svenska att han var papperslös från Bosnien. Vips hade han fått ett nytt personnummer och vård för det facila priset av 50 kronor.

– Vem som helst kan utnyttja möjligheten till billig vård och tandvård, det har jag bevisat nu. De ifrågasatte mig inte för ett ögonblick, säger Axel till Dispatch International.

Det hela började som ett infall. På väg till vårdcentralen med ett ont öra, fick Axel idén att han skulle testa den nya lagen om vård för dem som befinner sig i Sverige illegalt, som trädde i kraft 1 juli. Då sjuksköterskan som tog emot honom frågade efter legitimation, sa han att han var papperslös och saknade id-handlingar.

– Hon såg lite nervös ut och började rota i sina papper. Sedan frågade hon om mitt öra, och föreslog lite åtgärder för egenvård. När jag sedan fick ett papper för illegala att fylla i, förstod jag att de hade köpt konceptet, säger Axel.

På lappen skrev Axel att han kom från Bosnien, och ett påhittat namn. Han rekommenderades att själv behandla örat hemma, och fick komma tillbaka tre dagar senare. Då blev han läkarundersökt, och fick kortison och örondroppar utskrivna. På receptet stod det påhittade namnet och ett ”reservnummer”, ett påhittat tillfälligt personnummer. Detta trots att Axel vid återbesöket drabbats av samvetskval och försökte avslöja bluffen genom att säga sitt riktiga svenska namn.

– Men sköterskan bara körde på. ‘Du behöver inte vara orolig, vi har sekretess här’ sa hon. De får tydligen inte ifrågasätta, hur orimligt det än verkar, säger Axel.

Väl på apoteket kände Axel sig rejält illa till mods, och betalade fullt pris för medicinen han fått utskriven, trots att han som ”papperslös” kunde fått den gratis.

– Jag är en ärlig människa som vill göra rätt för mig. Det ligger ingen illvilja bakom, jag ville bara undersöka om det gick att göra så här. Jag hade gärna betalat i efterhand, men jag är rädd att de ska polisanmäla mig för bedrägeri om jag avslöjar bluffen, säger Axel.

När Dispatch International ringer upp Socialstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård i Sverige, visar det sig att riktlinjerna för hur den nya lagen ska tillämpas är minst sagt oklara…”

Ingrid Carlqvist skriver i sin ledarekommentar, under rubriken ”Det orättvisa Sverige”:

”Faktiskt är det fullständigt obegripligt. Sveriges regering och riksdag har beslutat att de människor som befinner sig olagligt i Sverige ska premieras med superbillig sjukvård, tandvård och mediciner.

Medan hårt arbetande och högt skattebetalande människor får betala upp till 400 kronor för att besöka läkare när de blir sjuka, kommer en människa som befinner sig illegalt i vårt land (och givetvis inte betalar en krona i skatt) undan med 50 kronor.

En gammal pensionär som måste byta ut sina tänder kan räkna med att betala tiotusentals kronor eller avstå, medan en illegal invandrare får ett helt nytt garnityr för 50 kronor.

Kroniskt sjuka människor, som är helt beroende av dyra mediciner, får punga ut med 2 200 kronor innan högkostnadsskyddet träder in, medan en illegal invandrare får sin medicin för 50 kronor.

Hur i herrans namn tänkte de? Vari ligger rättvisa…”


Våldsbejakande extremism


Expo förnekar sig inte


Tabloidfilmen

I samband med de två första tabloiderna (vitbokstabloiden och eftervalstabloiden) framställdes denna film, som nu – inför den tredje tabloiden – får ny aktualitet:

Mer om den nu förestående tabloiden här:
http://www.tabloiderna.se


En "obehaglig" bokFolkomrösta om invandringspolitiken
- namninsamling!

Sverige har under de senaste decennierna haft en väsentligt mer omfattande invandring än någonsin tidigare i sin historia. Jämfört med jämförbara länder intar Sverige en extrem tätposition. Alla bör kunna vara överens om att denna invandring sedan 1980-talet i grunden påverkat vårt samhälle:

• Den demografiska förändringen syns i gatubilden
• Den återspeglas också i statistik
• Invandringsrelaterade problem dominerar nyhetsflödet.

Sverige ha blivit ”ett mångkulturellt samhälle”. Oavsett man finner detta bra eller dåligt kan man var demokrat. NU måste svenska folket få ta ställning till den fortsatta kursen i invandringspolitiken och i en folkomröstning kunna välja mellan två alternativ:
• JA till en kursomläggning – där svenska intressen sätts i förgrunden.
• NEJ till en kursomläggning – fortsättning av den hittills förda invandringspolitiken.

Skriv på här!

Tanka ned insamlingslista som pdf-fil!


Varför judar välkomnar muslimer

Massinvandringen av muslimer till Amerika tillsammans med det världsomspännande muslimska judehatet utgör ett aldrig tidigare skådat hot mot amerikanska judar - en "perfekt storm" som tvingar åtminstone några judar till en kvalfull omvärdering av sitt traditionella stöd för öppen invandring.

Så säger Stephen Steinlight i sin slagkraftigt uppsats, “High Noon to Midnight: "Varför nuvarande invandring är en ödesfråga för amerikansk judendom", utgiven av the Center for Immigration Studies.

Som tidigare chef för nationella angelägenheter vid American Jewish Committee och nu frispråkig förkämpe för en reformering av immigrationen, brukar Steinlight berätta för sina judiska fränder att de, tillsammans med resten av Amerika, står inför ett betydelsefullt val. Om de vänder bort från sin extrema invandringsliberalism och hjälper Amerika att röra sig till vettiga begränsningar av invandringen, så kan tillväxten av den muslimska befolkningsgruppen i landet bromsas kraftigt och även stoppas, och en anständig tillvaro för judarna själva bevaras. Men om judar och andra fortsätter att arbeta för öppna gränser, så kommer judarna om 30 år finna sig vara en instängd och maktlös minoritet i ett islamdominerat, antisemitiskt Amerika.

Det är vad Steinlight säger till dem. Men kommer de att lyssna?

Läs vidare här.


Tre filmerJan Milld recenserar ny bok av Kevin MacDonald

Jag har tidigare – kritiskt – skrivit om Kevin MacDonalds bok ”Kritikkulturen”. Min kritik löd så här:

Kontentan av det som ‘Kritikkulturen’ använder cirka 400 sidor för att förmedla kunde för en bredare publik ha presenterats på 40 sidor. Eller ha komprimerats till fyra rader:

‘Judiska företrädare har bedrivit ett permanent kritiserande av västerlandets kultur, där olika måttstockar gällt för dem själva och för dem som varit måltavla för kritiken: gojerna.’

OK – nu överdrev jag. På dessa fyra rader fanns ju inte plats för detta citat från ‘Kritikkulturen’:

‘…när judar väl nått en intellektuellt härskande ställning, är det inte förvånande att icke-judar dras till judiska intellektuella såsom medlemmar av en socialt dominant, ansedd och inflytelserik grupp och såsom fördelare av resurser man sätter värde på. Ett dylikt synsätt stämmer väl överens med ett evolutionärt sätt att se på gruppdynamik: Icke-judar, som vill komma uppåt i det intellektuella anseendets hierarki, torde attraheras till sådant som kännetecknar de mest dominanta medlemmarna av hierarkin, i synnerhet om de såg det som möjligt att vinna insteg i hierarkin.’


Nu verkar det som att MacDonald själv kan ha kommit till insikt om begränsningarna i att leverera ”en tegelsten” på ca 400 sidor. I år finns på svenska, genom Lars Adelskoghs översättning, även Kevin MacDonalds nya bok, ”Att förstå det judiska inflytandet” (178 kr på AdLibris, ISBN: 9789197774925).

Den är på ca 150 sidor och kan ses som en sammanfattning av ”Kritikkulturen”. (Kritikkulturen finns nu utlagd på internet i sin helhet – här finns t ex kapitel 1)

”Att förstå det judiska inflytandet” konstaterar att kretsar av judar har ett påfallande starkt inflytande över samhällsutvecklingen i olika västländer. Utifrån detta resonerar MacDonald kring vad som kan förklara denna maktposition.


Boken utgörs av tre uppsatser:

Del 1: Egenskaper som bildar bakgrund till den judiska aktivismen

Del 2: Sionismen och judendomens inre dynamik

Del 3: Neokonservatismen såsom en judisk rörelse.

Mest intressant fann jag del 1, som har följande rubriker:
a) Judar är hyperetnocentriska
b) Judar är intelligenta (och rika)
c) Judar är psykologiskt intensiva
d) Judar är aggressiva
e) Slutsats

Innan jag går vidare, låt mig betona att jag själv värjer mig mot påståenden om judar som grupp. Bland judar finns naturligtvis olika uppfattningar. Jag tänker då på namn som Noam Chomsky, Norman Finkelstein, Israel Shahak och Lasse Wilhelmson.

Det menar nog även MacDonald, som skriver…” …i det långa loppet vinner de extremare elementen av den judiska gemenskapen och bestämmer hela gruppens riktning. Som Jonathan Sacks påpekar, är det den hängivna kärnan – som särskilt nu består av mycket inflytelserika och energiska judiska aktivistorganisationer i Förenta staterna och hypernationalistiska element i Israel – som bestämmer gemenskapens fortsatta riktning.”

För de många judar i USA som intar en självständig och kritisk hållning finns ett brännmärkande epitet redo – de är ”självhatande”.

Fortsatta texter om det judiska inflytandet i ytterligare 5 delar:

http://janmilld.wordpress.com/2012/12/12/judiskt-inflytande-2/
http://janmilld.wordpress.com/2012/12/13/judiskt-inflytande-3/
http://janmilld.wordpress.com/2012/12/14/judiskt-inflytande-4/
http://janmilld.wordpress.com/2012/12/15/judiskt-inflytande-5/
http://janmilld.wordpress.com/2012/12/16/judiskt-inflytande-6/JÄVLAS INTE med svenskarna


Partiledardebatt om invandringen
Misslyckande

Är svensk flykting- och invandringspolitik att bedöma som framgångsrik eller som ett misslyckande?
Det beror på dess syfte, vad som är målsättningen !

Är målet att ge skydd åt utsatta, att rädda människor undan förföljelse, då har måluppfyllelsen varit låg.

Av dem som efter asylansökan fått uppehållstillstånd i Sverige har bara en liten minoritet utgjorts av flyktingar.

Anmärkningsvärt många av de nyanlända har snart ägnat sig åt våldsbrottslighet och/eller förföljelse av andra människor i Sverige.

Kostnader ekonomiskt har genererats också genom bedrägerier, stölder och anhöriginvandring.
Till mycket höga kostnader har vi hjälpt få verkliga flyktingar.

Är målet att de nyanlända ska komma in på arbetsmarknaden, då kan även där konstateras ett stort misslyckande. Samtliga partier är överens om att integrationen i det svenska samhället av de fjärrinvandrade har misslyckats.

Läs resten av texten här.


Ett meddelande från Jan Milld

Hej!

En första bloggtext under min nya sjukperiod:


Katten har 9 liv , sägs det – själv har jag kanske 3. Som det ser ut kommer jag att överleva min aktuella hjärnblödning – tack vare svensk sjukvård och en egen vilja att komma igen.

Men än är det är nog för tidigt att “ropa hej”. En del tid kommer det att ta att bli återställd. Helt kommer det kanske inte att lyckas. Ytterligare en operation återstår, inplanerad för oktober-november.

Ett mål är att åter kunna cykla. Klarar jag det vill jag nästa år cykla Siljan runt.

Det här är alltså min andra sjukresa genom vården under de senaste tio åren och att räddas jag till livet med knapp marginal. Är jag tacksam mot sjukvårdspersonalen? Svar ja! Det är en yrkesgrupp som gör livsviktiga arbetsinsatser. En vardagens hjältinnor, vars villkor hela tiden försämras. Ett tillmötesgående av personalens avtalskrav borde vara ett minimum.
Man kan inte skära ned och fortsätta skära ned sjukvårdsbudgetar i all oändlighet utan att detta får konsekvenser. För patienterna, köer och långa väntetider, trångt på sjuksalarna och personalbrist. För personalen ökad arbetsbelastning och mer stress.

Med sjukvård har vi inte råd, trots så höga skatter! Vart tar alla pengarna vägen?

Läs mer här, här och här.
——————————————-
Då - 2006/09 - rönte jag många bevis på uppskattning från läsare och sympatisörer. Nu, under min nya sjukperiod. får jag erfara samma sak som då: blommor och choklad, brev och kort, telefonsamtal och bidrag till kommande filmarbete.Tack!

Detta påminner om att vi nu är en allt vidare krets av regimkritiker, som känner en växande samhörighet.

Genom ångvälten av mediagalenskaper och pk-ismer finner vi varandra. Vi är dissidenter - som i det forna DDR. Vi har olika bakgrunder och kan i många sakfrågor ha skiljaktiga åsikter, men om det väsentliga är vi ändå överens – dvs att bry sig om framtiden och att vilja rädda vårt land.


Jan Milld har varit svårt sjuk,
hoppas på rehabilitering

Mora 16 augusti 2012. För många var det en chock att få höra att Jan Milld drabbats av en hjärnblödning. Hans sida har inte uppdaterats sedan 21 juni och många har tagit för givet att han har varit på semester eller bara tagit en paus i bloggandet.

Han har författat böcker, skrivit kommentarer och analyser, han har bedrivit opinionsbildande kampanjer, bloggat, och producerat filmer praktisk taget utan uppehåll i många år och fått många att vakna upp ur den törnrosasömn som alldeles för många tycks befinna sig i. År 1994 kom boken ”Lagom är bäst” ut i sin första version och sedan dess har arbetet för Sverige pågått oavbrutet. Jan har lagt ned hela sin själ i sitt upplysningsarbete och det är få som kan uppvisa så mycket och djupa kunskaper om samhället och alla dess problem som just Jan.Det var efter en olyckshändelse som Jan drabbades av en stor hjärnblödning. Många satt ovetande framför sina datorer och väntade på nya uppdateringar, kloka kommentarer och träffsäkra analyser. Men Jan låg på sjukhus och kunde inte göra någonting. Det var i slutet av juni som han togs in på sjukhus och placerades på intensiven i Uppsala. Där genomgick han en operation och flyttades efter en längre tids vistelse till rehabiliteringskliniken på Mora lasarett. Han hade tur. Om han hade kommit in senare hade han inte levt idag.

Jan har nu svårt med finmotoriken och sitter i rullstol, men tränar varje dag för att kunna bli så återställd som möjligt. Den intellektuella förmågan förefaller vara näst intill intakt. Förhoppningen är att få komma hem igen och kunna fungera i vardagen. Att börja skriva nya bloggtexter och producera nya filmer igen är vad Jan önskar och vill prioritera den dagen det är möjligt men han är väl medveten om att resan dit är lång och inte så enkel.

Rent praktiskt så har han anhöriga som har hand om huset medan han är på sjukhuset. Han har inte varit hemma sedan juni och ser fram emot den dagen har får flytta hem och träffa sina vänner igen.

Men det är inte en spikrak väg från att vara rullstolsbunden till att bli rörlig och frisk. Det är ett stegvis och metodiskt arbete som kräver styrka och vilja. Det första steget är att komma bort från rullstolen och få en rullator, för att därefter återanpassa sig litet i taget. Det kommer att ta tid.

Jan Milld vill också rikta ett tack till tidningen Nationell Idag för de fina blommorna, till bloggarna Rädda Sverige Nu och Sweden Confidential för deras stöd och till alla som har tänkt och tänker på honom under den här svåra tiden.

Krisen är inte helt över och Milld ska genomgå minst en operation till under hösten.

För er som inte har hunnit botanisera bland Millds alla arbeten rekommenderas följande länkar:

http://janmilld.wordpress.com (Jan Millds blogg där många viktiga länkar kan hittas)
http://www.janmilld.se
http://www.bgf.nu/
http://www.youtube.com/user/milltsagt
http://www.vitbok.se


Tre filmer:

Grums 2002 och 2012

DÅRHUS-interiör

IN I VÄGGEN - replik om invandringen


Sverige är svenskarnas land!

Varje folk har rätten till ett eget land.
Detta måste gälla även oss svenskar.

Det som nu sker i Sverige – fjärrinvandring och mångkulturalism, politisk korrekthet och massmedial enkelriktning – sker i princip i de flesta västländer, samtidigt. Detta är ingen tillfällighet – det är resultatet av en målmedveten strävan från grupper med makt.

Som den judiska lobbyisten Barbara Spectre från Paidea uttryckt saken – lyssna 7 minuter in på denna film.

Europa ska stöpas om.

Barbara Spectre har varit långtifrån ensam i arbetet för denna mångkulturella agenda.

Den mångkultur som ordineras för svenskar och andra européer likställs dock med ”förintelse” när den föreslås gälla för Israel. Det fick författaren Ingmar Karlsson erfara, efter att han i en bok om sionismen nyligen framkastade den tanken.

Resultatet blev en hatgrupp på Facebook, med anmärkningsvärt många kända namn!

Fortsättning på denna artikel här:

http://janmilld.wordpress.com/2012/05/16/svenskforsvar/

Alla texterna på temat Tredje Partiet:

Tredje Partiet

Mer TP

Svenskförsvar

Fredsparti

Beredskapsparti


Jan Milld om SD


Jan Milld var partisekreterare i SD 2004-05, författade partiets studiematerial "Grundkurs för sverigedemokrater", var kolumnist i SD-Kuriren och skrev tillsammans med Kenneth Sandberg partiets 33-punktsmanifest om invandringspolitiken.

Han är kritisk till partiets nuvarande utveckling!

Några av Jan Millds texter kring Sverigedemokraterna:

Dubbel SD-agenda?

En varningssignal

Kärnan...

Nytt läge i SD

Omtänkande

Opposition?

SD - med tvekan

SD till riksdagen!

SDU-tal

Sverige är svenskarnas land! (1)

Sverige är svenskarnas land! (2)

Vid avgrundens rand

Överspänt

Läs mer.
För ett medborgerligt samtal!

Vårt land står nu inför större ekonomiska, sociala och demokratiska utmaningar än på länge. Detta accentuerar behovet av ett medborgerligt samtal, där många engagerar sig.

Ett sådant samtal har knappast kommit till stånd, och en orsak är uppenbar. Sverige har fått ett samhällsklimat, där risken är påtaglig att den medborgare som yttrar sig blir stämplad, som någon slags ond människa. Istället för att bemöta kritiker i sak svarar det mediala och politiska etablissemanget med etiketter och tillmälen. Detta avskräcker människor från att ge uttryck för sina åsikter, det signalerar att man inte ska bry sig. Kritiker tystas och samtal kommer av sig, innan de ens har börjat.

Inte desto mindre finns behovet av dialog, för att vi ska komma närmare lösningar på de allvarliga problem som vi känner av.

Det måste skapas ett klimat där olika uppfattningar får komma fram och meningsmotståndare möts med en grundläggande respekt. Alla ska få yttra sig, och få prata till punkt. Vi måste lyssna på varandra, och försöka förstå. Därmed inte sagt att någon ska undgå berättigad kritik, men envar har rätt att bli bemött i sak - inte genom tillmälen, kränkningar eller hot. Fakta ska mötas med fakta, argument med argument.

Påståenden ska bedömas efter sin sakliga innebörd, inte efter vem som framför dem eller vilka känslomässiga associationer uppgifter kan ge. Lika litet som meteorologer fördöms när de ger prognoser om dåligt väder, lika litet ska detta drabba medborgare som pekar på problem, och vill diskutera lösningar.

Sverige behöver ett medborgerligt samtal.

 

 

 


Ingrid Björkman


Lena Holfve


Stefan Jacobsson (SvP)


Lasse Wilhelmson

Favoriter i repris:

 

Ett urval av Millt sagt:

BGF-avdelningar
i alfabetisk ordning.image
 
 
image