image
image
image
Svenskarnas Parti?MedietystnadRasismandets offer, del 1

Rasismandets offer, del 2


Tomtarna i Kärrtorp


Julia Caesar om vårtabloiden:


"... och tabloiden blir ju rena bomben".

Se vidare tabloiderna!

Anmäl dig som utdelare!
Värva även andra!


Föreningen Opinionsbildarna startas nu, hösten 2013.

Vi fokuserar närmast på framställning och spridning av

nya tabloider, närmast "Våga bry dig!".

• A5-foldrar, närmast "Lägg om kursen!"

I den processen kommer det förhoppningsvis att utvecklas grupper lokalt, som kan samordna distributionsarbetet.

En viktig ambition blir att få fram kontaktpersoner inom varje län, varje kommun och varje större stadsdel.

Som namnet anger ska vår förening ägna sig åt folkupplysning, bildningsverksamhet och opinionsbildning.

Opinionsbildarna intresserar sig för samhällsfrågor, är alltså politisk - men partipolitiskt fristående. Föreningen står öppen för envar som delar värdegrunden.

Björn Hammarbäck, ordförande

Jan Milld, sekreterare

Länk: Opinionsbildarna


Ministerstyre?

Den 26/9 2013 har kulturminister Lena Liljeroth en artikel i "SVT Debatt" med rubriken ”Antidemokratiska tidningar bör inte få statsstöd”.


Av bildtexten framgår att artikeln har sin udd i ett konkret fall för presstödsnämnden: ”Lena Adelsohn Liljeroth (M), inför beslutet om presstöd till högerextrema Nya Tider:”

"Skattemedel ska inte användas för att främja spridningen av åsikter som strider mot demokratins grundläggande värden. Det skriver kultur- och medieminister Lena Adelsohn Liljeroth (M), inför Presstödsnämndens beslut om presstöd till högerextrema Nya tider.”


Agendasättare

Peter Wolodarskis agendasättande har tidigare tagit sig många uttryck. Ett är DN-artiklar som ljuger om invandringens kostnader. Klicka på bilden och läs mer!Spelade papperslös fick billig vård

Dispatch International avslöjar:

"Stockholmaren Axel, 48, gick till vårdcentralen och påstod på klingande svenska att han var papperslös från Bosnien. Vips hade han fått ett nytt personnummer och vård för det facila priset av 50 kronor.

– Vem som helst kan utnyttja möjligheten till billig vård och tandvård, det har jag bevisat nu. De ifrågasatte mig inte för ett ögonblick, säger Axel till Dispatch International.

Det hela började som ett infall. På väg till vårdcentralen med ett ont öra, fick Axel idén att han skulle testa den nya lagen om vård för dem som befinner sig i Sverige illegalt, som trädde i kraft 1 juli. Då sjuksköterskan som tog emot honom frågade efter legitimation, sa han att han var papperslös och saknade id-handlingar.

– Hon såg lite nervös ut och började rota i sina papper. Sedan frågade hon om mitt öra, och föreslog lite åtgärder för egenvård. När jag sedan fick ett papper för illegala att fylla i, förstod jag att de hade köpt konceptet, säger Axel.

På lappen skrev Axel att han kom från Bosnien, och ett påhittat namn. Han rekommenderades att själv behandla örat hemma, och fick komma tillbaka tre dagar senare. Då blev han läkarundersökt, och fick kortison och örondroppar utskrivna. På receptet stod det påhittade namnet och ett ”reservnummer”, ett påhittat tillfälligt personnummer. Detta trots att Axel vid återbesöket drabbats av samvetskval och försökte avslöja bluffen genom att säga sitt riktiga svenska namn.

– Men sköterskan bara körde på. ‘Du behöver inte vara orolig, vi har sekretess här’ sa hon. De får tydligen inte ifrågasätta, hur orimligt det än verkar, säger Axel.

Väl på apoteket kände Axel sig rejält illa till mods, och betalade fullt pris för medicinen han fått utskriven, trots att han som ”papperslös” kunde fått den gratis.

– Jag är en ärlig människa som vill göra rätt för mig. Det ligger ingen illvilja bakom, jag ville bara undersöka om det gick att göra så här. Jag hade gärna betalat i efterhand, men jag är rädd att de ska polisanmäla mig för bedrägeri om jag avslöjar bluffen, säger Axel.

När Dispatch International ringer upp Socialstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård i Sverige, visar det sig att riktlinjerna för hur den nya lagen ska tillämpas är minst sagt oklara…”

Ingrid Carlqvist skriver i sin ledarekommentar, under rubriken ”Det orättvisa Sverige”:

”Faktiskt är det fullständigt obegripligt. Sveriges regering och riksdag har beslutat att de människor som befinner sig olagligt i Sverige ska premieras med superbillig sjukvård, tandvård och mediciner.

Medan hårt arbetande och högt skattebetalande människor får betala upp till 400 kronor för att besöka läkare när de blir sjuka, kommer en människa som befinner sig illegalt i vårt land (och givetvis inte betalar en krona i skatt) undan med 50 kronor.

En gammal pensionär som måste byta ut sina tänder kan räkna med att betala tiotusentals kronor eller avstå, medan en illegal invandrare får ett helt nytt garnityr för 50 kronor.

Kroniskt sjuka människor, som är helt beroende av dyra mediciner, får punga ut med 2 200 kronor innan högkostnadsskyddet träder in, medan en illegal invandrare får sin medicin för 50 kronor.

Hur i herrans namn tänkte de? Vari ligger rättvisa…”


Våldsbejakande extremism


Expo förnekar sig inte


Tabloidfilmen

I samband med de två första tabloiderna (vitbokstabloiden och eftervalstabloiden) framställdes denna film, som nu – inför den tredje tabloiden – får ny aktualitet:

Mer om den nu förestående tabloiden här:
http://www.tabloiderna.se


En "obehaglig" bokFolkomrösta om invandringspolitiken
- namninsamling!

Sverige har under de senaste decennierna haft en väsentligt mer omfattande invandring än någonsin tidigare i sin historia. Jämfört med jämförbara länder intar Sverige en extrem tätposition. Alla bör kunna vara överens om att denna invandring sedan 1980-talet i grunden påverkat vårt samhälle:

• Den demografiska förändringen syns i gatubilden
• Den återspeglas också i statistik
• Invandringsrelaterade problem dominerar nyhetsflödet.

Sverige ha blivit ”ett mångkulturellt samhälle”. Oavsett man finner detta bra eller dåligt kan man var demokrat. NU måste svenska folket få ta ställning till den fortsatta kursen i invandringspolitiken och i en folkomröstning kunna välja mellan två alternativ:
• JA till en kursomläggning – där svenska intressen sätts i förgrunden.
• NEJ till en kursomläggning – fortsättning av den hittills förda invandringspolitiken.

Skriv på här!

Tanka ned insamlingslista som pdf-fil!


Varför judar välkomnar muslimer

Massinvandringen av muslimer till Amerika tillsammans med det världsomspännande muslimska judehatet utgör ett aldrig tidigare skådat hot mot amerikanska judar - en "perfekt storm" som tvingar åtminstone några judar till en kvalfull omvärdering av sitt traditionella stöd för öppen invandring.

Så säger Stephen Steinlight i sin slagkraftigt uppsats, “High Noon to Midnight: "Varför nuvarande invandring är en ödesfråga för amerikansk judendom", utgiven av the Center for Immigration Studies.

Som tidigare chef för nationella angelägenheter vid American Jewish Committee och nu frispråkig förkämpe för en reformering av immigrationen, brukar Steinlight berätta för sina judiska fränder att de, tillsammans med resten av Amerika, står inför ett betydelsefullt val. Om de vänder bort från sin extrema invandringsliberalism och hjälper Amerika att röra sig till vettiga begränsningar av invandringen, så kan tillväxten av den muslimska befolkningsgruppen i landet bromsas kraftigt och även stoppas, och en anständig tillvaro för judarna själva bevaras. Men om judar och andra fortsätter att arbeta för öppna gränser, så kommer judarna om 30 år finna sig vara en instängd och maktlös minoritet i ett islamdominerat, antisemitiskt Amerika.

Det är vad Steinlight säger till dem. Men kommer de att lyssna?

Läs vidare här.


Tre filmerJan Milld recenserar ny bok av Kevin MacDonald

Jag har tidigare – kritiskt – skrivit om Kevin MacDonalds bok ”Kritikkulturen”. Min kritik löd så här:

Kontentan av det som ‘Kritikkulturen’ använder cirka 400 sidor för att förmedla kunde för en bredare publik ha presenterats på 40 sidor. Eller ha komprimerats till fyra rader:

‘Judiska företrädare har bedrivit ett permanent kritiserande av västerlandets kultur, där olika måttstockar gällt för dem själva och för dem som varit måltavla för kritiken: gojerna.’

OK – nu överdrev jag. På dessa fyra rader fanns ju inte plats för detta citat från ‘Kritikkulturen’:

‘…när judar väl nått en intellektuellt härskande ställning, är det inte förvånande att icke-judar dras till judiska intellektuella såsom medlemmar av en socialt dominant, ansedd och inflytelserik grupp och såsom fördelare av resurser man sätter värde på. Ett dylikt synsätt stämmer väl överens med ett evolutionärt sätt att se på gruppdynamik: Icke-judar, som vill komma uppåt i det intellektuella anseendets hierarki, torde attraheras till sådant som kännetecknar de mest dominanta medlemmarna av hierarkin, i synnerhet om de såg det som möjligt att vinna insteg i hierarkin.’


Nu verkar det som att MacDonald själv kan ha kommit till insikt om begränsningarna i att leverera ”en tegelsten” på ca 400 sidor. I år finns på svenska, genom Lars Adelskoghs översättning, även Kevin MacDonalds nya bok, ”Att förstå det judiska inflytandet” (178 kr på AdLibris, ISBN: 9789197774925).

Den är på ca 150 sidor och kan ses som en sammanfattning av ”Kritikkulturen”. (Kritikkulturen finns nu utlagd på internet i sin helhet – här finns t ex kapitel 1)

”Att förstå det judiska inflytandet” konstaterar att kretsar av judar har ett påfallande starkt inflytande över samhällsutvecklingen i olika västländer. Utifrån detta resonerar MacDonald kring vad som kan förklara denna maktposition.


Boken utgörs av tre uppsatser:

Del 1: Egenskaper som bildar bakgrund till den judiska aktivismen

Del 2: Sionismen och judendomens inre dynamik

Del 3: Neokonservatismen såsom en judisk rörelse.

Mest intressant fann jag del 1, som har följande rubriker:
a) Judar är hyperetnocentriska
b) Judar är intelligenta (och rika)
c) Judar är psykologiskt intensiva
d) Judar är aggressiva
e) Slutsats

Innan jag går vidare, låt mig betona att jag själv värjer mig mot påståenden om judar som grupp. Bland judar finns naturligtvis olika uppfattningar. Jag tänker då på namn som Noam Chomsky, Norman Finkelstein, Israel Shahak och Lasse Wilhelmson.

Det menar nog även MacDonald, som skriver…” …i det långa loppet vinner de extremare elementen av den judiska gemenskapen och bestämmer hela gruppens riktning. Som Jonathan Sacks påpekar, är det den hängivna kärnan – som särskilt nu består av mycket inflytelserika och energiska judiska aktivistorganisationer i Förenta staterna och hypernationalistiska element i Israel – som bestämmer gemenskapens fortsatta riktning.”

För de många judar i USA som intar en självständig och kritisk hållning finns ett brännmärkande epitet redo – de är ”självhatande”.

Fortsatta texter om det judiska inflytandet i ytterligare 5 delar:

http://janmilld.wordpress.com/2012/12/12/judiskt-inflytande-2/
http://janmilld.wordpress.com/2012/12/13/judiskt-inflytande-3/
http://janmilld.wordpress.com/2012/12/14/judiskt-inflytande-4/
http://janmilld.wordpress.com/2012/12/15/judiskt-inflytande-5/
http://janmilld.wordpress.com/2012/12/16/judiskt-inflytande-6/ För ett medborgerligt samtal!

Vårt land står nu inför större ekonomiska, sociala och demokratiska utmaningar än på länge. Detta accentuerar behovet av ett medborgerligt samtal, där många engagerar sig.

Ett sådant samtal har knappast kommit till stånd, och en orsak är uppenbar. Sverige har fått ett samhällsklimat, där risken är påtaglig att den medborgare som yttrar sig blir stämplad, som någon slags ond människa. Istället för att bemöta kritiker i sak svarar det mediala och politiska etablissemanget med etiketter och tillmälen. Detta avskräcker människor från att ge uttryck för sina åsikter, det signalerar att man inte ska bry sig. Kritiker tystas och samtal kommer av sig, innan de ens har börjat.

Inte desto mindre finns behovet av dialog, för att vi ska komma närmare lösningar på de allvarliga problem som vi känner av.

Det måste skapas ett klimat där olika uppfattningar får komma fram och meningsmotståndare möts med en grundläggande respekt. Alla ska få yttra sig, och få prata till punkt. Vi måste lyssna på varandra, och försöka förstå. Därmed inte sagt att någon ska undgå berättigad kritik, men envar har rätt att bli bemött i sak - inte genom tillmälen, kränkningar eller hot. Fakta ska mötas med fakta, argument med argument.

Påståenden ska bedömas efter sin sakliga innebörd, inte efter vem som framför dem eller vilka känslomässiga associationer uppgifter kan ge. Lika litet som meteorologer fördöms när de ger prognoser om dåligt väder, lika litet ska detta drabba medborgare som pekar på problem, och vill diskutera lösningar.

Sverige behöver ett medborgerligt samtal.

 

 

 Ingrid Björkman


Lena Holfve


Stefan Jacobsson (SvP)


Lasse Wilhelmson

Favoriter i repris:

 

Ett urval av Millt sagt:

BGF-avdelningar
i alfabetisk ordning.image
 
 
image