1998: Varifrån?

 VARIFRÅN?   Flyktinginvandring*   Anhöriginvandring  Summa
 1.  Irak

 2.595 

 3.693

 7.588
 2. Jugoslavien

 1.249 

 1.211

 2.461
 3. Iran

  1.018

  969

 1.987
4. Bosnien

 940

 959

 1.899
 5. Turkiet

  99

 1.024

1.123 
 6. Somalia

 124

 938

1.062 
 7. Kroatien

 876

155

1.031

Därefter kommer: Ryssland (39+617), Thailand (7+593), Syrien (97+411), Kina (17+408), Libanon (44+308) och Peru (180+170).


* Begreppet "flyktinginvandring" innefattar här dem som sökt asyl och fått PUT på humanitära grunder. Det innefattar dessutom kvotflyktingar.