PUT 1984-98

Totalt antal beviljade PUT (permanenta uppehållstillstånd) i Sverige under 15-årsperioden 1984-1998:

 1984

 13.900

 1985

 16.200

 1986

 23.100

 1987

 28.700

 1988

 33.300

 1989

44.800

 1990

 37.400

 1991

 42.200

 1992

 34.800

 1993

 58.900

 1994

 79.000

 1995

 32.500

 1996

 31.600

 1997

 36.600

 1998

 39.400

 Totalt, på 15 år

 552.000

 Genomsnitt, per år

 36.800