Utrikes födda:

1940 var andelen utrikes födda av Sveriges befolkning 1%. 1960 hade den ökat till 4% (Källa: ESO-rapporten Ds 1995:68).

1970 var andelen 6,7%, 1980 7,5%, 1990 9,2% och 1995 10,6% (Källa: SCB)