Transfereringar (1991*)

Skattepliktiga transfereringar:

sjukpenning

föräldrapenning

dagpenning vid arbetsmarknadsutbildning och arbetslöshet

kontant arbetsmarknadsstöd

vårdbidrag

arbetsskadelivränta

ersättning från AGS och TFA

ersättning från vuxenutbildningsnämnd

folkpension

ATP

statlig och kommunal tjänstepension

delpension

Skattefria transfereringar:

bostadsbidrag

kommunal bostadstillägg

särskilt kommunal bostadstillägg

studiebidrag

skattefria studielån

handikappersättning

skattefri sjukpenning

skattefri livränta

skattefri barnpension

särskilt pensionstillägg

dagersättning och utryckningsbidrag för värnpliktiga

erhållet bidragsförskott

barnbidrag

socialbidrag


* Källa: "Ekonomiska effekter av invandring", Jan Ekberg 1994


 LAGOM är bäst! - startsidan