PM från SIV

Ur "PM från SIV, 1992-10-08":

"Här på förläggningen har vi en massa utredningar på gång. Majoriteten av dessa utredningar rör snatterier. Som vi alla vet händer inget med dessa snattare."

"Under alla samtal med olika affärer samt privatpersoner förstår vi att det mesta av stölder och snatterier ej uppdagas. Vi har fått kännedom om att det förekommer en hel del försäljning av stulna varor här på förläggningen."

"Vi har gjort polisen uppmärksam på det här och begärt husrannsakan på hela förläggningen."

"Polisen har gjort razzia, där man hittat ett stort antal stulna cyklar. Under utredningen om dessa cyklar vill ingen kännas vid dem."

"Jag som skriver det här har ca 20 års erfarenhet av arbete med flyktingar i huvudsak och även med asylsökande de senaste åren. Under alla dessa år har jag ej varit med om något liknande det vi har med gruppen kosovoalbaner."

"Jag har aldrig mött människor med en näst intill avsaknad av normer, respekt och solidaritet. En grupp människor som är rädda för varandra. Umgänget med de andra boende på förläggningen handlar i stort sett om hot och våld."

"Situationen är densamma när det gäller förhållandet till de boende i närsamhället. De har skrämt iväg barn från lekplatser för att själva gunga och åka karusell mm."

"Kastat sönder fönster, skurit bildäck på tjänstebilar, trakasserat kökspersonalen."

 

 Se vidare: PM från RPS