Sjukvård, Göteborg:

Ur Ds 1995:68:

"Enligt en undersökning av Lindegård (1971) utgjorde de utländska medborgarna vid årsskiftet 1969/70 6,9 procent av befolkningen i Göteborg men utgjorde 8,7 procent av antalet inlagda patienter. Då invandrarna är relativt koncentrerade till yngre åldersklasser där sjukfrekvensen vanligtvis är låg tyder denna undersökning både på hög sjuklighet och hög efterfrågan på sjukvård."


 LAGOM är bäst! - startsidan