Tolkar

Ur Arbetet, den 16/2 -99:

"Det är svårt att ta körkort idag och ännu svårare är det om man är invandrare och har begränsade kunskaper i svenska. Automatiskt byte av körkort får bara göras mellan EU-länderna, Norge, Schweiz och Japan. Andra nationaliteter måste ta nytt körkort.

Det är få trafikskolor som har utbildning på andra språk. ...Det nya datorbaserade teoriprov, provIT, som enligt Vägverkets planer.. ...finns bara på svenska.

- Det här kommer att bli ett mycket stort problem för oss. Det finns idag inga begränsningar när det gäller språkanvändning vid körkortsproven. Det innebär att vi måste anlita tolkar. Vi räknar med att tolkkostnaderna i år kommer att hamna mellan 750.000 och 1 miljon kronor för oss i sydvästra Skåne.

- Jag har hört att det diskuteras olika lösningar ... bl.a. att tolkkostnaderna helt eller delvis måste betalas av körkortstagaren. Det kanske är en bra lösning. ...en del elever kommer hit 10-12 gånger för att avlägga prov, säger Lars-Erik Svensson."


 Se vidare: hot mot personal


  Blågula FRÅGOR, huvudsidan