Arbetsmarknadsstöd

Ur SIV-boken "Mångfald och ursprung" - arbetsmarknadsstöd 1993-94 för personer 20-64 år, medelvärden:

1. Svenskfödda - 12.700 kr

2. Naturaliserade svenskar - 14.200 kr

3. Utländska medborgare - 16.100 kr

1 - infödda svenskar, 2 - naturaliserade svenskar, 3 - utländska medborgare

4 - övriga Norden, 5 - andra OECD-länder, 6 - Östeuropa, 7 - andra länder.


 LAGOM är bäst! - startsidan