Skolklasser

Dagens Nyheter, den 11/3 -99:

"LÄRARTÄTHETEN STÖRST I RINKEBY."

"Babyboomens stora barnkullar spränger Stockholms skolor. Nästan var femte lågstadieklass har mer än 25 elever... Få lärare och brist på lokaler gör att klasserna växer."

"I 14 av de 24 stadsdelsnämndsområden är lärartätheten lägre än riksgenomsnittet. Det är egentligen bara några ytterområden, däribland Rinkeby, som har betydligt fler lärare. Där går det 13,2 lärare per 100 elever, jämfört med 6,6 i Hägersten.

En förklaring är att en stor del av eleverna i Rinkeby läser extra svenska. Mellan 70 och 80 procent har dessutom modersmålsundervisning, vilket ger extra pengar till skolorna.

Följdriktigt är också Rinkeby tillsammans med Skarpnäck de stadsdelar som har minst problem med stora klasser."


 LAGOM är bäst! - startsidan