PUT - jämförelse med övriga Västeuropa:

I SOU 1993:113, "Invandring och asyl i teori och praktik", finner vi uppgifter för olika västländer beträffande vistelsetid i landet för beviljande av permanenta uppehållstillstånd (PUT). Uppgifterna är från 1991 och avser huvudregeln. När ett land inte genast ger permanent uppehållstillstånd betyder det att ett tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) istället ges.

Sverige återfinns längst till vänster på diagrammet, med 0 år. Sverige beviljar genast permanent uppehållstillstånd, och är därvid unikt. I andra länder kan det ta upp till 10 år. I våra nordiska grannländer tar det 2-3 år.

1 - Sverige, 2 - Danmark, 3 - Norge, 4 - Finland, 5 - Tyskland, 6 - Österrike, 7 - Schweiz, 8 - Nederländerna, 9 - Frankrike, 10 - Storbritannien.