Stannar kvar

Ur tidningen "Ny i Sverige", nr 3/93:

"Runtom på Invandrarverkets förläggningar i landets finns alltfler som fått avslag på sin asylansökan i alla instanser. De har delgivits beslut om avvisning och haft möjlighet att på eget initiativ resa hem. I vissa fall finns faktiska hinder för hemresan, men de flesta har inte velat inse att de inte längre har rätt att uppehålla sig i Sverige."

"De cirka 1.500 utlänningar som för närvarande trots beslut om avvisning bor kvar på förläggningar med asylbidrag kostar statskassan cirka 300.000 kronor om dygnet."

"Samtliga fall gäller eritreaner och etiopier... De har helt enkelt vägrat att ansöka om hemlandspass och därför inte tagits emot i hemlandet."

Radionyheterna den 27/1 -94, rapporterade om sju etiopier som på detta sätt kunnat stanna ett helt år i Sverige. Då vägrade SIV att längre utfodra dem, så kyrkan tog över den delen. Senare har SIV fått direktiv från regeringen om att svara för etiopiernas uppehälle.