Resurser till utsatta

Sydsvenskan, den 20/2:

"Regeringen beslöt nyligen att öronmärka 1,5 miljarder kronor under en treårsperiod till de sju invandrartäta och utsatta storstadskommunerna Stockholm, Göteborg, Malmö, Botkyrka, Haninge, Huddinge och Södertälje."

"Även andra särskilt utsatta kommuner ska kunna få del av stödet.

- Pengarna ska fungera som smörjmedel för att bryta segregationen i utsatta bostadsområden och skapa fler jobb, säger storstadsminister Ulrika Messing.

- De statliga insatserna förutsätter att det anslås nya pengar även från den kommunala sektorn.

Hon påpekar att det nya, av storstäderna hårt kritiserade, kommunala skatteutjämningssystemet kommer att ta större hänsyn till storstädernas höga invandrartäthet och stora kostnader för att ta emot flyktingar."


 LAGOM är bäst! - startsidan