Språk

Ds 1995:68 återger uppgifter Statsliggaren 1991/92, från Utbildnings- och Socialdepartementen - utgifter i miljoner kronor:

"1. Hemspråksträning i förskolan: 40

2. Hemspråksundervisning: 780

3. Studieförbundens utbildning i svenska för vuxna invandrare: 290

4. Speciell undervisning i svenska för invandrare i skolväsendet: 860

5. Övrigt (viss annan utbildning i svenska för invandrare, tolkning och tolkutbildning, stiftelsen invandrartidningen, ombudsmannen mot etnisk diskriminering mm): 32."

Summan av detta blev drygt 2 miljarder kr.


 LAGOM är bäst! - startsidan