Anlagda bränder

I Sverige har på senare år förekommit flera uppmärksammade bränder. Beträffande Katarina kyrka i Stockholm och biblioteket i Linköping blev kostnaderna mycket höga, i åtminstone biblioteksbranden gick skadorna inte helt att reparera, kulturskatter gick oåterkalleligen förlorade. I diskoteksbranden i Göteborg omkom ett stort antal människor.

Generellt har antalet bränder ökat kraftigt i Sverige på senare år. Försäkringsbolagen betalade år 1997 ut 3,6 miljarder kronor i ersättningar. Antalet anlagda bränder ligger nu på 6.000 - 9.000 per år.

I inget av de tre ovannämnda bränderna är det (ännu december -98) klarlagt om de var anlagda och vilka som i så fall låg bakom. Generellt är det dock så att de flesta brandanstiftare är unga män och invandrare är klart överrepresenterade.

Ur Metro den 10/12 -98:

"STÖRRE BRANDRISK I PROBLEMOMRÅDEN

Hög kriminalitet, låg medelinkomst och många arbetslösa män ökar brandrisken i ett bostadsområde avsevärt.

Därför är det åtta gånger så många bostadsbränder i Botkyrka som i Danderyd, Det konstaterar Försvarets forskningsanstalt, FOA, i en vetenskaplig rapport."

Detta förklarar den politiskt korrekte med "social misär", inte med att de rör sig om invandrare. Men denna "sociala misär" - har inte den samband med invandringen och den höga andelen invandrare?


 LAGOM är bäst! - startsidan