Förtidspensioneringar

utvecklingen 1984-92

Antalet förtidspensionerade, på heltid, har under denna period för infödda svenskar ökat med 8% för infödda svenskar, medan den för invandrare ökat med 72% - från 35.000 till 60.200.


 LAGOM är bäst! - startsidan