Socialbidrag 1991

- olika grupper av invandrare

Nedanstående visar hur tidpunkt för invandringen påverkar socialbidragsberoendet. Det första diagrammet visar andelen bidragshushåll inom olika grupper, det andra bidragsbelopp per hushåll. Källa: ESO-rapporten "Invandring, sysselsättning och ekonomiska effekter" från 1995.

Av totalbefolkningen hade 5,4% socialbidrag år 1991. För invandrade 1988-90 var andelen 45,0%.

Grupperna är: 0 - totalbefolkningen, 1 - invandrare som kommit före 1969, 2 - ankomna 1970-79, 3 - 1980-83, 4 - 1984-87, 5 - 1988-90.

Det genomsnittliga beloppet per bidragshushåll var för hela befolkningen 21.100 kronor, för invandrade 1988-90 var det 44.500 kr.

DET TOTALA BELOPPET utbetalda socialbidrag 1991 uppgick till 5,3 miljarder kronor. Därav gick 2,3 miljarder till invandrarhushåll, varav 1,3 miljarder - mer än hälften - gick till invandrare som kommit 1988-90.