Ej till förfogande

Ur SNS-boken "Dags för en ny migrationspolitik!":

"Det kan också spela roll - och hävdas ofta i debatten - att det svenska näringslivet utvecklats på ett sätt som gör att invandrare med begränsade kunskaper i svenska och förmodat sämre 'kulturell kompetens' inte efterfrågas på den reguljära arbetsmarknaden. Detta kan förklara en del av arbetslösheten men knappast den låga sysselsättningsgraden."

"Det finns också en del inbyggda motsättningar i politiken; så motsvaras t ex invandrarnas rätt att för sig och sina barn behålla sitt hemspråk inte av någon motsvarande skyldighet att behärska svenska, och invandrarnas rätt till sociala förmåner motsvaras i praktiken inte av någon skyldighet att stå till arbetsmarknadens förfogande osv. Jämlikheten har på många områden blivit 'positiv särbehandling'."


 LAGOM är bäst! - startsidan