Hemtransporter

Långt ifrån alla som får ett avvisningsbeslut respekterar detta beslut och reser hem själva. Många kräver poliseskort.

Det har också visat sig, att denna transport kan vara farlig för poliserna. Polistidningen har i mitten av 90-talet en artikel om kvinnlig polis, som nu bär på ett ärr över hela kinden från ett snitt med rakblad. En avvisad man hade slitit sig och hon hade sprungit efter.

Aftonbladet hade i april 1998 en artikelserie om avvisningar och kostnaderna för dessa transporter. Enskilda fall har gång på gång krävt chartrade flygplan, ofta till Mellanöstern eller Afrika.

Exempelvis kostade 1997 avvisningen av Theophilius Owie, 33 år, till Ghana 222.000 kronor.

Enligt AB den 22/4 -98 uppgick resekostnaderna för deporteringar av asylsökande under 90-talet till i genomsnitt 150 miljoner kronor per år under 90-talet.