Pluggen dras ur

Vårt socialförsäkringssystem har tillkommit för att hjälpa dem som råkar illa ut. Det ska finnas där, som ett skyddsnät. Vid behov, i nödläge.

Systemet förutsätter en moral hos befolkningen, som gör att man helst undviker att anlita bidrag. Där måste finnas en "vilja-göra-rätt-för-sig-attityd" och en "inte-ligga-till-last-inställning".

Om attityderna förändras och systemet missbrukas i stor omfattning, då blir det som att dra ur pluggen. Då går ekvationen inte längre ihop. I det läget måste man antingen höja socialförsäkringsavgifterna eller sänka bidragsnivåerna.

Detta drabbar då alla - även dem som är hederliga, även dem som hamnat i knipa, och verkligen behöver hjälp.