PM från RPS

"Från en annan polismyndighet rapporteras att 88 anmälningar om tillgrepp av kläder från torkvindor registrerades under juni och juli 1992. Företrädesvis tillgreps dyra träningsoveraller och jeans. Motsvarande antal brott under juni och juli 1991 var sex. Starka misstankar om klädestillgreppen sommaren 1992 riktades mot kosovoalbaner, men någon gärningsman har inte gripits."

"Ett län rapporterar en markant ökning av tillgreppsbrott bland asylsökande som har fått avslag på sina asylansökningar. Vid utresor förekommer att den avvisade har en nyinköpt begagnad bil som är fullastad med kläder och hemutrustning.

Butikstillgrepp

I stort sett samtliga län noterar en ökning av tillgrepp i butiker i anslutning till Invandrarverkets förläggningar... I ett län har man hos jugoslaver upptäckt specialpreparerade förpackningar, som var avsedda för att stöldgods inte skulle upptäckas i affärernas larmbågar."

Rapporten redovisar därefter "inbrott", "cykelstölder", och fortsätter:

"I några rapporter talas generellt om stölder från klädstreck, UF-boxar och tvättstugor. Trädgårdsmöbler och leksaker från lekplatser har anträffats i och i närheten av förläggningar. I några fall har trädgårdar plundrats på frukt, bär och grönsaker.

'Organiserad' brottslighet

Genom riktad spaning har man i ett fall kunnat finna ett visst brottsmönster, som innebär att vissa nyckelpersoner sköter all brottslig verksamhet på förläggningen. De har en hel stab av 'tjuvar' omkring sig. Dessa nyckelpersoner tar hand om allt stöldgods. En del av godset, huvudsakligen skinnjackor, kläder i övrigt och matvaror (men även videokamera) säljs inom förläggningen för ungefär halva marknadspriset. Försäljningen sker oftas i samband med att de asylsökande får sina bidrag på förläggningen. En stor mängd stöldgods går emellertid vidare till en annan hälare, som 'står över' dessa nyckelpersoner.

Det rapporterades om organiserade tillgrepp som sker öppet och med många deltagare. I ett fall 'invaderades' en Röda Korsbutik för begagnade kläder av ett 80-tal asylsökande från en närbelägen förläggning. De tog av sig sina, i flera fall smutsiga kläder, ekiperade sig och lämnade butiken."