Svenska?

"Inte minst blir det nödvändigt för lärarna att inpränta i sina elever från andra kulturområden nödvändigheten av att passa tider och följa de erbjudna lektionerna. Hittills har det varit litet si och så i det avseendet. Många lärare har funnit det meningslöst att hålla på de reglerna. Men i längden skadar en sådan eftergivenhet endast invandrarna. Skall de ut i arbetslivet snarast möjligt, måste de för sin egen skull lära sig att någorlunda följa de normer som tillämpas i det svenska samhället."

Ingrid Segerstedt-Wiberg, i boken "Det andra Sverige"


"Flyktingfamiljer med flera barn använder sin rätt till betald föräldraledighet som skäl för att vägra delta i svenskundervisning och arbetsmarknadsintroduktion. Det är särskilt kvinnorna som därigenom försenar sina möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden."

"När en flyktingfamilj fått uppehållstillstånd får den rätt att ta ut ett års föräldraledighet för varje barn upp till åtta års ålder. Eftersom en familj ofta har tre-fyra barn under skolåldern blir det 36-48 månaders sammanlagd föräldraledighet som familjen har rätt till."

"- Föräldraledigheten är inte det första vi informerar flyktingarna om, men informationen sprids av landsmän och tidigare flyktingar, säger Gunnar Bergström..."

"- Vi erbjuder kvinnorna svenskundervisning, men de avböjer."


 LAGOM är bäst! - startsidan