Flyktinginvandringen,

under 80- och 90-talen

Totalt blev det under denna 19-årsperiod drygt 250.000 PUT åt personer som sökt asyl, samt kvotflyktingar. Det ger ett årsgenomsnitt på 13.200.