Stängda Kanalen

Ett projekt hos Medborgerliga Studiegrupper är också att göra egna TV-program för utsändningar lokalt i Stockholm, genom den så kallade Öppna Kanalen. MSG har således ansökt om medlemskap i ÖK Stockholm. Som det visat sig, handlar det i praktiken om en stängd kanal.

Filmer:

Integrations-TV

"Är du Sverigevän?"

"Ondskans epicentrum".

  Målsättningsformuleringar

 Brev till styrelsen

 Demokrati-TV

 Brev 1 till medlemsorganisationerna

 Ur revisionsrapport

 Brev 2 till medlemsorganisationerna

 Årsmöteskallelse från ÖK-styrelsen

 ÖK-styrelsen måste ta sitt ansvar!

Integrations-TV

 Sänd - och låt sända!

Expo griper in

 Ett brev till Birger Stattin

 Filmen stoppad!

  ÖK:s beslut

  Stattin och Askensten

 Stattin hetsar - styrelsen tiger

 JO-anmälan

 Radio Stockholm

 Ansvarig utgivare?

 Brev till Britt Solberg, ÖK riks

Askensten på tråden

 Vad är PRESENS-TV?

 Behagligt?

 Ense och oense

 Från mötesdebatten den 18/1

 Medlemsdemokrati?

Medlemsföreningar

 Yttrandefrihet

 Svar från JO

 Svar från JK

Svar till Nils-Olof

 TV-tid

 Kanal i KRIS

 "Särskilt uttalande"

 "Rasisterna fick tji"

 Miljöpartiet

 Tips-tolva om yttrandefriheten (pdf)

Granskningsnämnden 

Radio- och TV-verket

 Yttrande till RTVV

Överklagande till Länsrätten

Överklagande till Kammarrätten

Överklagande till Regeringsrätten  

Regeringsrätten svarar 

Upphovsrätt?

Svar från ÖK Malmö