Brev (1) till styrelsen

 


Stockholm, den 8.12.2001.

Till
styrelsen,
Öppna Kanalen i Stockholm

 

Ang. sändningstider för Medborgerliga studiegrupper

Vår ansökan om medlemskap i Öppna Kanalen behandlades på styrelsemötet den 6 december, men bordlades tills nästkommande styrelsemöte, den 9 januari 2001. Anledningen till bordläggningen var brist på sändningstider.

Då medlemsavgiften på 4.400 kronor per år är ganska hög för vår kassa (och i synnerhet om den höjs till 6.500 kr, som diskuteras) är vi angelägna om att komma igång så fort som möjligt under året. Vi vill därför vädja till er om att inte bordlägga ärendet än en gång.

Frågan om att hitta en sändningstid bör inte vara något oöverstigligt problem. Såvitt vi kan se förekommer nu en hel del luckor, då ingen sänder någonting på Öppna Kanalen i Stockholm. Det kan envar konstatera som knäpper på TV:n emellanåt.

Nu säger ni att det är många nya föreningar som står i kö för att få komma med, och att sändningsschemat ska omarbetas.

Då är det väl rimligt att de föreningar som nu har mycket sändningstid får maka på sig en aning, för att ge plats åt även andra föreningar. Om några föreningar under en längre tid har slarvat med betalningen bör rimligen också de ha förtur till att stå åt sidan.

För vår del är vi flexibla, både vad gäller sändningstidens förläggning och dess omfattning. Vi kan t ex tänka oss att börja med bara en halvtimme eller en kvart, där det finns en lucka, även om denna lucka ligger utanför "prime-time" 18.00-23.00. Eventuellt kan detta kombineras med en fast repristid varje vecka. Helst tar vi dock en heltimme, gärna också det med en reprissändning.

Slutligen vill vi föreslå att någon från MSG får närvara på styrelsemötet den 9/1 under den punkt som gäller sändningsschemat, för att vi ska kunna ge våra synpunkter och svara på eventuella frågor.

Vänliga hälsningar

Jan Milld,
ordförande i Medborgerliga Studiegrupper