SÄND - OCH LÅT SÄNDA!

 


Deklaration från MSG, inför ombuden på Öppna Kanalens årsmöte den 18/1 -01:

Medborgerliga Studiegrupper - MSG - söker medlemskap i Öppna Kanalen. Normalt sett avgörs en fråga om nya medlemskap av styrelsen, men denna gång har styrelsen beslutat hänskjuta ärendet till årsmötet.

Vad är det för en förening som eventuellt ska släppas in i Öppna Kanalen? Ska man tro Birger Stattin så rör det sig om om något hemskt. Ska man tro honom så utgörs MSG av nazister, extremister och löss.

Tydligen är han rädd för att vi från MSG, om vi får tillfälle att sända TV-program, skulle utnyttja detta för att hetsa mot andra människor.

Sådana farhågor är till 100% grundlösa. Vad MSG vill ta upp är politiska sakfrågor, vi vill behandla olika samhällsämnen. Mycket kan komma att handla om mediakritik.

Hur vi i detalj skulle komma att utforma våra program vet vi inte ens själva, så här i förväg. Men det finns ingen anledning befara att vi skulle använda våra sändningar på något aggressivt sätt. Det är inte alls vår ambition.

Skulle vi trots allt göra några allvarliga fel, då har styrelsen möjlighet att tills vidare stänga av oss. Stadgarnas paragraf 3 ger styrelsen rätten att besluta om temporära sändningsförbud.

Om MSG ska placeras in på den politiska färgskalan så kommer nog hela regnbågen med. Vi är röda i den bemärkelsen att vi vill värna demokrati, jämlikhet och rättvisa. Vi är gröna i den bemärkelsen att vi värnar miljön och ett ekologiskt kretsloppstänkande. Vi är blå och gula i den bemärkelse att vi bryr oss om Sveriges framtid.

Vi tror att vi skulle kunna göra bra och intressanta program för Öppna Kanalen, om vi fick chansen.

Alla kanske inte alltid kommer att tycka om innehållet i varje MSG- program, men det kan inte vara en förutsättning för att få sända. Alla kan inte tycka likadant om allt.

Beträffande vissa grundläggande demokratiska värderingar måste vi alla vara överens, men i övrigt ska finnas plats för en åsiktsmässig mångfald i Öppna Kanalen.

Principen måste vara: SÄND SJÄLV - OCH LÅT ANDRA SÄNDA!