Upphovsrätt?

Medborgerliga Studiegrupper har nu äntligen fått sin videofilm klar, för visning i Öppna Kanalen till en kostnad av 3.000 kronor.

ÖK-styrelsen hade begärt att på förhandsgranska filmen, vilket nu skett. Efter denna granskning har följande besked givits från ÖK-ordförande Åke Askensten:

 


Till MSG, Jan Milld.

Stockholm 22 feb 2002

Det finns några upphovsproblem som måste lösas innan Ert program kan sändas i Öppna Kanalen.

Dels måste Ni prestera intyg på att Ni har rätt att publicera
a) fotografierna
b) de filmade tidningssidorna
c) diagram och teckningar.

Vi förmodar att de flesta teckningarna är Era egna och att de därmed inte är något problem.

Men hur är det med musiken, d vs hur gammal är den och vem framför den?

Ni måste också ha tillstånd av Birger Stattin för återgivandet av programavsnittet i Öppna Kanalen.

Med vänliga hälsningar

Åke Askensten

 


Vårt svar:

Till

Åke Askenten

Tack för ditt svar per den 22/2.

Den film som vi producerat ser vi som en journalistisk produkt, helt enkelt ett kritiskt inlägg i samhällsdebatten. Som sådan lyder filmen inte under några upphovsrättslagar. De citat och klipp vi gjort anser vi vara i högsta grad relevanta för att tittarna skall ha en chans att själva kunna bilda sig en uppfattning om filmens budskap.

Stockholm, den 8.3.2002.

Jan Milld Anders Sundholm