Stattin hetsar - styrelsen tiger

Öppna Kanalens styrelse har inte stoppat Birger Stattin efter hans övertramp i TV Söders sändning den 14 januari.

Inte heller framförde Stattin någon ursäkt i sin nästa sändning, den 21 januari. Tvärtom fortsatte han där att hetsa mot Medborgerliga Studiegrupper - efter att Öppna Kanalens årsmöte redan fattat sitt beslut angående MSG.


Programmet den 21/1 förannonserades med rubriken "Extremister i Haninge!".

Stattin inledde sedan sändningen med att återigen nämna Medborgerliga Studiegrupper (som enligt hans uppfattning finns just i Haninge). Inga andra organisationer nämndes.

Därefter pratade Stattin om att "extremisterna" på internet lagt ut namn på några våldtäktsmän med invandrarbakgrund. Tittarna gavs intrycket att det var MSG han syftade på.

I själva verket har MSG på sin websida inte lagt ut några namn på kriminella - vilket lätt kan konstateras av envar som har internet! Vi har aldrig tidigare gjort det och vi har inga planer på att göra det framöver. Det ingår inte i vår verksamhet.

Sant eller falskt är uppenbarligen ovidkommande i TV Söders sändningar.


Vid samtal med Åke Askensten i fredags (den 19/1) hänvisade denne till Granskningsnämnden. Dit skulle vi vända oss, om vi hade klagomål på något program i Öppna Kanalen.

Just så gjorde vi. Samma dag ringde vi upp Hack Kampmann på Granskningsnämnden. Av det samtalet framgick att nämnden är rätt instans att vända sig till i ärenden som avser sponsring och reklam. Några bestämmelser som reglerar innehållet i Öppna Kanalens sändningar finns dock inte, så där kan Granskningsnämnden inget göra. Kampmann rekommenderade oss i MSG att skriva till styrelsen för Öppna Kanalen i Stockholm...

Men det var ju precis vad vi redan hade gjort, och utan resultat.


Systemet bygger uppenbarligen på att det finns en etik, ett omdöme och en återhållsamhet hos de enskilda individer som gör program.

Om detta saknas får deras respektive förening ta detta ansvar.

Om denna medlemsförening inte tar ansvaret måste Öppna Kanalen som helhet göra det.

Men om inte heller detta kan åstadkommas - vart vänder man sig då?