Expo griper in

TV 3 hade också ett nyhetsinslag, den 23/1 -01, om MSG:s medlemsansökan till Öppna Kanalen. Dock hade TV3 fått en uppgift om bakfoten, man trodde att det var Blågula Frågor som ansökt, inte Medborgerliga Studiegrupper. Hur kunde man på TV3 vara så desinformerade? Kan det vara så att man har Expo som sin källa?

Så här lät det i varje fall i ett utskick från Expo den 1 januari 2001, innan Öppna Kanalen i Stockholm haft sitt årsmöte och innan Birger Stattin haft sitt första utfall i TV-rutan:

 


"Bästa,

Den invandringsfientliga och högerextrema organisationen Blågula frågor ligger genom ledaren Jan Milld inne med en begäran om sändningstid i Öppna Kanalen.

Stiftelsen Expo har under mellandagarna fått en förfrågan från en utomstående om hur vi ser på situationen då en rättshaveristisk och högerextrem organisation nu söker utrymme i public access-TV. Vi delger er det svar vi gav den person som ställde frågan.

Stiftelsen Expo värnar demokrati och yttrandefrihet mot rasistiska, högerextrema och totalitära idéer i samhället. Värnet av yttrandefriheten är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Det innebär att alla ska ha möjlighet att göra sin stämma hörd utan censur eller begränsningar - det gäller även obehagliga organisationer som Blågula frågor.

Däremot finns det ingenting i samhällets regelverk som hävdar att samhället eller samhällets organisationer vid varje givet tillfälle måste tillhandahålla medel och utrymme för obehagliga organisationer och företeelser som huvudsakligen vänder sig mot grundläggande principer för demokratin.

All form av rasism är i grunden antidemokratisk. Blågula frågor får mer än gärna fortsätta att producera sin propaganda på egen hand, för egna kostnader, i egna tidningar etc, inom lagens råmärken. Däremot finns igen orsak för public access-TV att automatiskt tilldela Blågula frågor sändningstid.

Radio- och TV-lagen medger utrymme att under vissa förutsättningar neka sändningstillstånd till PA-kanalens medlemmar. Det gäller om programmen innehåller följande:

1. sexuellt våld och grovt våld mot människor och djur
2. pornografi eller ensidig visning av våldsskildringar
3. hot eller missaktning mot folkgrupp eller grupp med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller religion.

Stiftelsen Expo har i flera år bevakat föreningen Blågula frågor. En granskning av till exempel Blågula frågors hemsida visar att organisationen med god marginal uppfyller kraven på att nekas public access med hänvisning till punkt 3.

Med vänliga hälsningar

Stieg Larsson
Sekreterare i Stiftelsen Expo."

 


"I flera år" har alltså Expo "bevakat" Blågula frågor, och funnit att föreningen "med god marginal uppfyller" det som anges i punkt 3. Borde man då inte kunna prestera åtminstone ett enda exempel på hur Blågula frågor skulle ha framfört hot, skrivit missaktande osv?! * Det har Expo inte kunnat tidigare och det kan man naturligtvis heller inte idag.

På vad sätt har Blågula frågor "vänt sig mot grundläggande demokratiska principer"? Handlar det om kravet att invandringen till Sverige ska bättre kontrolleras? Handlar det om kravet att brottsoffers intressen ska gå före brottslingars intressen? Handlar det om kravet att en undervisningssituation skapas i skolan?

Allt Expo förmår är att komma med är svepande anklagelser, som inte tål en närmare granskning.

 


* (Och då borde man väl väcka åtal - det skulle knappast ligga "inom lagens råmärken"!)

 


 

 Se även: Moment 22