Brev till medlemsorganisationerna

Till medlemsorganisationerna för Öppna Kanalen i Stockholm 1) sände MSG den 3/1 2000 följande brev:


Till

Arabiska Filadelfia

Arken

Broderskaps TV

Centrumkyrkan

Clara Kyrka Förening

Djurgårdens IF Fotboll

Eritrea FFFD (TV Adal)

Eritreanska Medieföreningen

Filadelfia

FilmCentrum Öst

Hamsafar TV

Hispanorama Kista

Heavenly Impact

Hoppets Melodi

Hour of Power - Citykyrkan

Iglesia Cristiana Mission

Ilays - Somaliska medieföreningen

Immanuelskyrkan

IOGT/NTO

Isto

Jesu Christ

Kongo Riksförbund

Kult-Mix

Kulturcentrum

Kurdiska Kulturföreningen i Kista

Maria-Gamla stans medieförening

MHF

Miljöpartiet i Stockholm

Nacka Lokal-TV Förening Nacka TV

Nefeli, Grekiska Sällskapet

New Moon

Parvaz idrotts- och kulturförening

Pingstkyrkan i Stockholm

Presens TV

Rahwa-Eritrea

S:t Paulus Luth-Evangelium

Shabahang

Somalia Media

Somalia Star TV

Somaliska integrationsföreningen

Stiftelsen Full Gospel

Svensk-Latinamerikanska Multimediaför

Sveriges Quinnoråd

Telemuseum

Televisión Latinoamericana

TV City

TV Continente

TV Dejen

TV Haben

TV Kista Norra Järva

TV Kurdan

TV Norra

TV Pamir

TV Selam

TV Somaliland

TV Sudan

TV Sydväst

TV Söder

TV Söderort

TV Södertörn

TV Väst


MSG - Medborgerliga Studiegrupper - ansökte i höstas om medlemskap i Öppna Kanalen. På styrelsemötet den 6 december blev frågan dock bordlagd. Av samtal med Åke Askensten framgår att frågan kan komma att bordläggas även på styrelsemötet den 9 januari.

Tydligen finns det tveksamheter från styrelsens sida. Från MSG har vi skrivit till ÖK-styrelsen och begärt att få närvara på ett styrelsemöte, för att kunna svara på frågor och skingra eventuella oklarheter. Det brevet har man inte besvarat.

Vad kan ligga bakom styrelsens tveksamhet? Detta har man inte kunnat tala om, så där kan vi bara spekulera. Handlar det om någon formulering i MSG:s målsättningsparagraf? Eller handlar det om min person?

Jag är sedan 1994 redaktör för tidskriften "Blågula Frågor", vilket kan utläsas "frågor för Sverige". Till sådana frågor hör bl.a. invandrings- och integrationspolitik.

Vår ståndpunkt i den frågan är inte att principiellt säga nej till invandring, däremot tror vi att invandringen behöver minskas och bli bättre kontrollerad - för att integrationen ska få en chans att lyckas.

Det är en åsikt som vi delar med många andra svenskar, kanske de flesta. Denna ståndpunkt delas dessutom av många invandrare. Det är alltså ingen extrem ståndpunkt.

Beträffande min person kan tilläggas att jag under många år varit aktiv som medlem i Socialdemokraterna, därefter i Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Politiskt är jag alltså röd-grön. (Se vidare min hemsida: www.algonet.se/~milld)

Medan Blågula Frågor bara handlade om att ge ut en tidskrift och att underhålla en websida på Internet (www.bgf.nu) så handlar Medborgerliga Studiegrupper om att aktivera människor, för att de ska kunna träffas, samtala, lyssna och lära av varandra. Se vidare bifogad folder!

Invandring och integration är bara ett av många ämnen som vi vill diskutera, och som vi skulle ta upp i våra TV-program. Det är fullt legitimt och tillåtet för invandrare att ha synpunkter kring invandring och integration - detta måste gälla även för etniska svenskar!

Överhuvudtaget måste det finnas plats för mer än en åsikt. Annars blir det ju bara monolog - inte dialog.

 

Vänliga hälsningar

Jan Milld, ordförande i MSG


 

 

 

1) Med reservation för dem, vars adresser vi inte lyckades gräva fram på egen hand - ÖK-styrelsen vägrade att ge oss adresser.