Brev till ansvarige utgivaren

Stockholm, den 29.1.2001

Till
Isaac Teckle
ansvarig utgivare på Öppna Kanalen i Stockholm

Hej,
som sakerna utvecklas inom Öppna Kanalen i Stockholm blir din roll som ansvarig utgivare alltmer intressant.

Du känner säkert till Birger Stattins påhopp på Medborgerliga Studiegrupper i TV Söders sändningar på söndagar. Tre gånger har det hittills skett: den 14/1, den 21/1 och den 28/1. Han använder termer som nazister, extremister och löss och han gör ingen ansats för att ta med oss i programmet för att kommentera hans påståenden.

Som ansvarig utgivare - hur ser du på detta? Finns det någonting stötande, någonting problematiskt, med Birger Stattins sätt att använda TV-rutan?

Hälsningar
Jan Milld

 


I telefonsamtal med Teckle framgår att han inte nåtts av detta e-mejl. Några synpunkter på Stattins och TV Söders sändningar säger han sig dock inte ha.

På frågan om hans roll som ansvarig utgivare vid en eventuell sändning av program från MSG svarar han att det då måste bli fråga om en förhandsgranskning.

På frågan om en plädering för en minskad invandring därvid skulle kunna vara grund för att stoppa visningen kunde Teckle inte ge något direkt svar.