Medlemsdemokrati?

Antalet medlemsföreningar ökade under 1997 från 15 till 25. Sedan dess har det fortsatt att öka i snabb takt. Öppna Kanalen i Stockholm har nu 57 medlemsföreningar, varav hälften är invandrarföreningar och en dryg fjärdedel religiösa.

Fram till den 18 januari 2001 hade varje medlemsansökan beviljats. Nu inträffade för första gången att Öppna Kanalen sade nej till en ny medlem - Medborgerliga Studiegrupper.

 


Detta är naturligtvis stötande. Invandrare har rätt att lägga synpunkter på integration, de får tillgång till TV-mediet för att diskutera integration. Ska detta då inte gälla även vanliga svenskar? Har inte också vi ett perspektiv? Kan inte också svenskar ha en historia att berätta?

Ett intryck kan bli att det är invandrare som utnyttjat sin numerärt starka ställning inom Öppna Kanalen i Stockholm för att driva igenom detta nej till MSG. Det har dock visat sig, att detta inte är en riktig bild.

Detta nej till MSG har drivits igenom efter en kampanj från ÖK-styrelsen, där Åke Askensten och Birger Stattin varit drivande. Kanske lyckades de få många invandrarföreningar att rösta efter sin vilja, men det är en annan sak.

 


Var det ett demokratiskt beslut som fattades på medlemsmötet för ÖK Stockholm den 18/1? Det kan ifrågasättas ur åtminstone två synpunkter.

1. Informationen om MSG var helt ensidig, vad många hade fått var en nidbild.

2. Vid omröstningen tillämpades ett system med fullmaktsröster, vilket betydde att några ombud hade två eller fler röster, en person hade så många som sex röster! Vad representerade dessa röster? Fanns därbakom verkliga föreningar?

Redan med faktiskt existerande föreningar blir ett fullmaktssystem odemokratiskt. Det betyder ju att man låst sin röst i förväg och inte kan ta intryck av de nya fakta eller argument som framkommer i debatten på mötet.

Här har Öppna Kanalen i Stockholm plötsligt gått från en ytterlighet till en annan. På årsmötet 2000 hade varje medlem i en medlemsförening rätt att deltaga. Nu har man infört ett system med inte bara valda ombud från föreningarna - därtill möjliggör man röster från ej närvarande föreningar/personer.

VILKA FÖRENINGAR DÖLJER SIG BAKOM DESSA FULLMAKTER?

Finns de ens med på sändningstablån?

Även om det gör det, har de i verkligheten några sändningar?

Även om de har sändningar, betalar de för dessa?

Finns dessa föreningar registrerade hos skattemyndigheten, har de organisationsnummer och stadgar?

Har de en verksamhet, har de några medlemmar?

 


Insinuanta frågor? Oberättigat misstänkliggörande?

Knappast. Tag bara TV Söder, som sänder på söndagar. TV Söder betalar inte för sina sändningar, har ingen annan medlem än Birger Stattin och går i varje fall inte att finna under namnet "TV Söder" hos skattemyndigheten.

En annan medlemsförening med frågetecken kring är Presens-TV. Visserligen har den ett organisationsnummer, men medlemsaktiviteten är låg eller obefintlig.

Både TV Söder och Presens-TV har anknytning till ÖK-styrelsen - hur ska det då vara med många andra medlemsföreningar inom Öppna Kanalen? Bakom hur många av dem finns mer än en ensam person?

Vad säger att föreningarna bakom dessa fullmakter är annat än papperskonstruktioner? Nog finns det anledning att vara misstänksam, med tanke på den inställning till demokratiska principer som ÖK-ordförande Åke Askensten avslöjade på mötet den 18/1:

Yttrandefrihetsgrundlagen var något som vållade honom problem och gjorde det besvärligt för honom. Enklare för Askensten hade varit om en sådan lag inte fanns.