Anmälan till JO

 


Stockholm, den 30/1 2001

Till
Justitieombudsmannen

Anmälan ang. Öppna Kanalen i Stockholm

När Öppna Kanalen startades i Stockholm i början av 90-talet var det med ett vällovligt syfte: att göra det möjligt för fler medborgare att komma till tals i TV-mediet och att vidga yttrandefriheten.

Även med en vid yttrandefrihet måste dock finnas någon form av spärrar, så att inte personer kan förtalas utan möjlighet att försvara sig, så att det inte kan ske uppvigling till våldshandlingar, så att inte enskilda individeras personliga säkerhet blir hotad.

Denna fråga har aktualiserats genom en serie program under januari 2001 från Birger Stattin och TV Söder, söndagar kl.19.00.

Hans program den 14/1, den 21/1 och den 28/1 har alla haft föreningen Medborgerliga Studiegrupper (MSG) och enskilda individer inom MSG som måltavla. Termer som "nazister", "extremister" och "löss" har flera gånger använts. I den senaste sändningen gjorde Stattin till och med gällande att man från MSG hotar invandrare och därvid använder spjut som vapen.

Det visar sig nu att det inte finns någon reglering beträffande innehållet i Öppna Kanalens sändningar. Det är det besked vi fått vid en hänvändelse till Granskningsnämnden. Från nämndens sida kan man inget göra.

Vid hänvändelse till styrelsen för Öppna Kanalen framgår att man därifrån inte vill ingripa. ÖK Stockholms stadgar har en paragraf 3 som ger styrelsen rätt att temporärt stänga av en sändande förening, men denna vill ordföranden Åke Askensten inte använda sig av.

Redan så här långt är det allvarligt: att sändningarna i Öppna Kanalen kan användas för att trakassera och att skapa en hotbild mot enskilda individer.

Öppna Kanalen i Stockholm tillåter denna typ av sändningar från TV Söder - samtidigt säger man nej till medlemskap för MSG, utan motivering.

Stockholms kommun har givit ett anslag på 3,5 miljoner kronor till Öppna Kanalen. Kommunen håller även föreningen med lokaler, i Medborgarhuset.

Mot bakgrund av ovanstående bör JO granska detta fall.

Vi anser att det kan röra sig om en diskriminering mot svenska rättsprinciper.

För Medborgerliga Studiegrupper
Jan Milld, ordförande

 


 

 Svar från JO