Svar från ÖK Malmö

Bakgrunden till Blågula frågors framställan till Öppna Kanalen i Malmö att få sända MSG-filmen "Är du Sverigevän?" är dels svårigheten att få den sänd genom ÖK Stockholm, dels uppgifterna i Mediamagasinet om ett rimligt pris för sändning även som extern förening.

På denna framställan har nu kommit ett svar. ÖK Malmö skriver:

"...Tv Malmö är en ideell förening. Vi har inga anställda och heller inga arvoderade. Det betyder att alla sändningar sköts av ideella.
 
När det gäller material av den typ som finns i ert program kan det, fast det troligen inte står i strid med någon lag, ändå uppfattas som ett program som är ensidigt i sitt budskap. Detta medför att ingen av de ideella som sköter sändningar för oss i vanliga fall vill ställa upp och sända det här programmet. Det finns heller ingen i styrelsen som på privat tid vill göra en ideell insats i det här sammanhanget.

Därför måste vi hänvisa er att ta kontakt med  comhem, Sweden on line och MKB för att rent tekniskt ordna med sändningarna...
                                                              
Om vi själva kan ordna det tekniskt får vi alltså sända, men ÖK Malmö vill inte medverka. Orsak: filmen "kan uppfattas som ensidig i sitt budskap".

Vad är då budskapet? Detta kan envar konstatera, genom att titta på filmen. Den handlar om att försvara folkhemmet, att taga ansvar för Sverige, att söka dialog och kompromisser, att arbeta för demokrati.

Ensidigt? Kanske det. Varje budskap är i någon bemärkelse ensidigt - annars vore det inte ett budskap.

BGF-inledning

Sverige - ett vackert land

Folkhemsidéer

Flera olika problem

Varför går det utför?

Massinvandringen

Konsekvenser 1

Konsekvenser 2

BGF-avslutning