ÖK:s beslut

Öppna Kanalen i Stockholm har nu lämnat ett besked på Medborgerliga Studiegruppers ansökan om medlemskap där.

Svaret blev nej.

Någon motivering till detta nej kan man dock inte lämna.

 


Samtidigt framhåller ÖK Stockholm att MSG får sända - som extern organisation. Priset skulle då bli 3.000 kronor per sändningstimme.

Uppenbarligen anser sig Öppna Kanalen därmed leva upp till förpliktelser om yttrandefrihet.

Formellt må detta ge MSG möjligheter att sända, i realiteten inte. 40 sändningstimmar à 3.000 kr - det skulle betyda 120.000 kronor på ett år. Det är naturligtvis pengar som MSG inte har. MSG är ju en nystartad och ännu liten organisation, som arbetar helt på idell grund. Vi har inga möjligheter till statliga eller kommunala bidrag,

De organisationer som är medlemmar i ÖK Stockholm får betala 4.400 kr per år, vilket ger rätt till 40 sändningstimmar. MSG skulle alltså behöva betala 25 gånger så mycket för sina sändningar som t ex TV Somaliland, Miljöpartiet och TV Kurdan! Vad är detta, om inte diskriminering?

 


ÖK Stockholms beslut togs på ett årsmöte. Vilken information om MSG hade ombuden där, vad var det som de trodde sig säga nej till? Var det:

a) en nazistisk organisation?

b) en organisation av demokrater, med en måttfull kritik av den förda invandringspolitiken?

Gäller alternativ a), då betyder det att ombuden fattat sitt beslut på felaktiga grunder.

Gäller alternativ b), då betyder det att inom Öppna Kanalen får rymmas bara en åsikt inom viktiga politiska områden. Det rimmar i så fall illa med deklararerade målsättningar för verksamheten.